Przestrzenne analizy
   strategiczne
 Przestrzenne analizy
   geograficzne
 Hurtownie danych
 Usługi informatyczne
 Sprzęt i oprogramowanie
 Badania ankietowe
 Szkolenia
 Mapy cyfrowe
 Sprzedaż wydawnictw
   Głównego Geodety Kraju
 Analiza map historycznych
 Inne usługi
 Strona główna

  

Przemysł

Przemysł - dziedzina gospodarki przetwarzająca dobra przyrody na produkty służące do zaspokajania potrzeb społeczeństwa wykazuje dużą niezależność od warunków przyrodniczych takich jak np. klimat, gleba itp. Wymaga jednakże daleko posuniętego podziału pracy oraz zastosowania różnego typu urządzeń i maszyn. Wiąże się to ze sporym nakładem inwestycyjnym. Dlatego też każde rozpoczęcie działalności przemysłowej powinno być w odpowiedni sposób przemyślane, aby nie ponosić niepotrzebnych kosztów, wybrać właściwą lokalizację, mieć zaplecze odpowiednich pracowników, itp. Takie przedsięwzięcie powinno, więc być oparte na odpowiednich wskaźnikach np.

  • wskaźnik koncentracji,
  • wskaźnik specjalizacji i zróżnicowania,
  • wskaźnik aktywności zawodowej,
  • wskaźnik zatrudnienia w przemyśle do zatrudnienia ogółem,
  • liczba zatrudnionych mężczyzn, kobiet w odniesieniu do danej jednostki powierzchni,
  • liczba zatrudnionych pracowników w przemyśle do zatrudnionych ogółem,
  • liczba zatrudnionych pracowników ogółem,

Wnikliwa analiza, odpowiednie porównania na podstawie wskaźników dla danej działalności przemysłowej, pomogą odpowiedzieć na wiele trudnych pytań dotyczących planowanej inwestycji.

Firma nasza oferuje szeroki zakres danych. Na ich podstawie możemy dokonać obliczeń wskaźników, a następnie odpowiednich analiz, co pozwala uzyskać kompleksowe przestrzenne informacje dotyczące danego problemu, planowanej inwestycji itp. Zastosowana przez nas technologia cyfrowa oraz system GIS dają możliwość analizy nie tylko pojedynczych danych, ale na ich podstawie wyznaczenie odpowiednich dla danego problemu wskaźników. Dodatkowym atutem jest ich graficzna wizualizacja, która pozwala m. in. na nakładanie na siebie poszczególnych warstw, przedstawianie diagramów, kartodiagramów itp.

Dokonana na tej podstawie analiza niewątpliwie ułatwi podejmowanie trafnych decyzji z zakresu, np. przemysłu.Created by Supermedia