Przestrzenne analizy
   strategiczne
 Przestrzenne analizy
   geograficzne
 Hurtownie danych
 Usługi informatyczne
 Sprzęt i oprogramowanie
 Badania ankietowe
 Szkolenia
 Mapy cyfrowe
 Sprzedaż wydawnictw
   Głównego Geodety Kraju
 Analiza map historycznych
 Inne usługi
 Strona główna

  

Budowa hurtowni danych w oparciu o Oracle 9i

Wybierając platformę pod budowę hurtowni danych postawiliśmy przede wszystkim na jakość, dlatego też zdecydowaliśmy się na rozwiązania firmy Oracle.

Baza danych Oracle w wersji 9i, rozszerzona dodatkowo o moduł do przechowywania danych przestrzennych Oracle Spatial, jest jedynym rozwiązaniem, które zapewnia wydajność, skalowalność, dostępność i bezpieczeństwo na poziomie zadowalającym najbardziej wymagających użytkowników.

Z pewnością dane gromadzone w systemach GIS, ze względu na ich wielkość, wartość merytoryczną, a co za tym idzie i finansową, wymagają właśnie najpewniejszych rozwiązań. W celu jak najlepszego dbania o bezpieczeństwo danych zawarliśmy z firmą Oracle umowę partnerską w celu oferowania najnowszych rozwiązań technicznych.

Mogą nam Państwo zlecić wykonanie hurtowni danych w oparciu o Oracle 9i, która zostanie wykonana zgodnie z Państwa wymaganiami i oczekiwaniami.Created by Supermedia