Przestrzenne analizy
   strategiczne
 Przestrzenne analizy
   geograficzne
 Hurtownie danych
 Usługi informatyczne
 Sprzęt i oprogramowanie
 Badania ankietowe
 Szkolenia
 Mapy cyfrowe
 Sprzedaż wydawnictw
   Głównego Geodety Kraju
 Analiza map historycznych
 Inne usługi
 Strona główna

  

Topografia

W systemie GIS-u topografia spełnia fundamentalne funkcje. Obiekty i zjawiska występujące na powierzchni terenu, przedstawione w postaci graficznej oraz liczbowej stanowią niewyczerpane źródło informacji dla różnych gałęzi gospodarki, administracji oraz osób prowadzących działalność gospodarczą.

Topografia zajmuje się wykonywaniem map w skalach wielkich, tzn. 1 : 5 000, 1 : 10 000, 1 : 25 000, 1 : 50 000 itp. Mapą podstawową jest mapa 1 : 10 000. Pokryty jest nią obszar całej Polski. Początkowo opracowana była w układzie "1942", następnie w "1965" i w "1992". Dużą zaletą tych map jest ich nieustanna aktualizacja, wykonywana na zlecenie Głównego Geodety Kraju i Geodetów Województw. Aktualizacja ta dotyczy zarówno sytuacji, jak i rzeźby.

Mapy topograficzne wykorzystuje się w dwojaki sposób. Służą w celach informacyjnych, a także jako materiał podkładowy i źródło informacji dla opracowań tematycznych, naukowych i analitycznych. Informacje zawarte w bazach danych map topograficznych w połączeniu z danymi statystycznymi mogą być wykorzystywane jako podstawa do podejmowania decyzji strategicznych przy administrowaniu gminą, powiatem, województwem lub przedsiębiorstwem. Mogą też służyć pomocą w działaniach marketingowych.

Nasza firma wykonuje mapy topograficzne w skali 1 : 10 000 i 1 : 50 000.Created by Supermedia