Przestrzenne analizy
   strategiczne
 Przestrzenne analizy
   geograficzne
 Hurtownie danych
 Usługi informatyczne
 Sprzęt i oprogramowanie
 Badania ankietowe
 Szkolenia
 Mapy cyfrowe
 Sprzedaż wydawnictw
   Głównego Geodety Kraju
 Analiza map historycznych
 Inne usługi
 Strona główna

  

MapInfo Professional 10.0

Gepol Sp. z o.o. oferuje szkolenia zarówno dla aktualnych jak i przyszłych użytkowników oprogramowania MapInfo Professional 10.0 PL.

Celem organizowanych przez naszą firmę szkoleń jest jak najlepsze przygotowanie uczestników do pracy z programem, a także rozwinięcie ich umiejętności w zakresie korzystania z programu, tak, aby ich późniejsza praca z nim była najbardziej efektywna.
Podczas szkolenia uczestnicy poznają możliwości i funkcje programu, uczą się z nich korzystać, a także określają obszary zastosowania poszczególnych aplikacji na ich stanowisku pracy. Szkolenie ma charakter warsztatów ćwiczeniowych - każda funkcja programu jest krótko omówiona, po czym uczestnicy wykonują zadania związane z wykorzystaniem określonej funkcji.

Szkolenie podzielone jest na moduły tematyczne i trwa w sumie 16 godzin. Istnieje możliwość wyboru pojedynczych modułów, co jest szczególnie przydatne dla osób, które znają już program i chcą jedynie poszerzyć swoją wiedzą i umiejętności o nowe zagadnienia.

Podczas pełnego szkolenia uczestnicy:

  • poznają możliwości programu MapInfo Professional 7.0 PL
  • uczą się instalować program i zapoznają się z jego środowiskiem pracy
  • poznają funkcje programu (od rysowania i edycji mapy aż po geokodowanie danych i analizowanie ich) i ćwiczą ich wykorzystanie w praktyce
  • uczą się eksportować i importować dane z innych programów (także przez Internet)
  • uczą się zadawania zapytań do systemu (także przy użyciu SQL)


Created by Supermedia