Przestrzenne analizy
   strategiczne
 Przestrzenne analizy
   geograficzne
 Hurtownie danych
 Usługi informatyczne
 Sprzęt i oprogramowanie
 Badania ankietowe
 Szkolenia
 Mapy cyfrowe
 Sprzedaż wydawnictw
   Głównego Geodety Kraju
 Analiza map historycznych
 Inne usługi
 Strona główna

  

Cyfrowe plany miast

Oferujemy Państwu wykonanie cyfrowego planu miasta. Oferowane przez nas plany zbudowane są z szeregu warstw zawierających informacje m.in. o sieci dróg, zabudowaniach, liniach kolejowych i tramwajowych, terenach zielonych, wodach powierzchniowych, granicach administracyjnych.

Do każdej warstwy podłączona jest baza danych z informacjami o obiektach (np. nazwy i rodzaje ulic, rodzaje terenów zielonych, typologie wód powierzchniowych itd.). Dzięki takiej budowie możliwa jest dowolna selekcja wyświetlanej treści planu.

W odpowiedzi na potrzeby Klienta plany miast możemy uzupełniać o dowolne informacje np.:

  • numery adresowe budynków,
  • natężenie ruchu,
  • kody pocztowe,
  • rozmieszczenie stacji benzynowych, bankomatów, sklepów, itp.
  • informacje dostarczone przez Klienta.


Created by Supermedia