Przestrzenne analizy
   strategiczne
 Przestrzenne analizy
   geograficzne
 Hurtownie danych
 Usługi informatyczne
 Sprzęt i oprogramowanie
 Badania ankietowe
 Szkolenia
 Mapy cyfrowe
 Sprzedaż wydawnictw
   Głównego Geodety Kraju
 Analiza map historycznych
 Inne usługi
 Strona główna

  

Ubezpieczenia

Analizy przestrzenne wykonywane przez firmę Gepol pomogą Państwu w określeniu polityki działania, ustalaniu cen. Nasze analizy wskażą Państwu miejsca, w których np. jest dużo kradzieży z włamaniem, wypadków, pożarów i powodzi (jak również istnieje ryzyko ich wystąpienia), pomogą w zarządzaniu agentami.

Poniżej przedstawiamy przykładowe analizy, które możemy dla Państwa wykonać wykorzystując dane znajdujące się u Państwa w firmie w systemach finansowo-księgowych, aplikacjach CRM lub bazach transakcyjnych, jak również dane znajdujące się w bazach danych naszej firmy lub zebrane przez pracowników naszej firmy.

Proponujemy Państwu wykonywanie m.in. następujących analiz:

  • Planowanie miejsc sprzedaży / potencjalne rynki,
  • Analiza wykonania planów sprzedaży,
  • Analiza działań agentów: rozmieszczenie klientów, rodzaj sprzedawanych polis, rozmieszczenie klientów, którzy odeszli od Towarzystwa, itp.,
  • Analiza ryzyka,
  • Wskazanie miejsc do działań marketingowych.

Oferujemy Państwu również wykonanie aplikacji umożliwiającej przeprowadzanie tego typu analiz w siedzibie Państwa firmy. Oferujemy wówczas Państwu aktualizację danych potrzebnych do analiz, a nie znajdujących się w zasobach Państwa firmy.Created by Supermedia