Przestrzenne analizy
   strategiczne
 Przestrzenne analizy
   geograficzne
 Hurtownie danych
 Usługi informatyczne
 Sprzęt i oprogramowanie
 Badania ankietowe
 Szkolenia
 Mapy cyfrowe
 Sprzedaż wydawnictw
   Głównego Geodety Kraju
 Analiza map historycznych
 Inne usługi
 Strona główna

  

Usługi

Firma nasza oferuje dane, analizy i charakterystyki z zakresu usług, jak również analizy przestrzenne GIS oparte o bazę danych. Baza danych dotycząca usług może obejmować charakterystykę miast jak i jednostek administracyjnych ( gminy, powiaty, województwa).

Charakterystyka miasta może zawierać:

 • masę ośrodka (określoną liczbą mieszkańców),
 • strukturę usług,
 • liczbę placówek danej branży,
 • liczbę zatrudnionych usługach w danej branży.

Charakterystyka gminy lub innej jednostki administracyjnej oprócz powyższych informacji zostanie wzbogacona o:

 • liczbę miejscowości w których występuje dana usługa,
 • liczbę miejscowości w których usługa nie występuje,
 • dane dotyczące centralności danego ośrodka,
 • zasięgu oddziaływania danego ośrodka.

Analizy przestrzenne GIS z zakresu usług mogą być prezentowane w formie kartogramów, kartodiagramów i wykresów. Dzięki nim można uzyskać przestrzenny obraz zjawiska i dokładną informację o jego występowaniu, co z kolei umożliwia podejmowanie różnorodnych decyzji np. lokalizacyjnych.

Analizy te mogą obejmować takie elementy jak:

 • miary natężenia usług,
 • wskaźnik nasycenia usług,
 • wskaźnik koncentracji usług,
 • funkcji centralności ośrodków usługowych,
 • określenie centralności branż.


Created by Supermedia