Przestrzenne analizy
   strategiczne
 Przestrzenne analizy
   geograficzne
 Hurtownie danych
 Usługi informatyczne
 Sprzęt i oprogramowanie
 Badania ankietowe
 Szkolenia
 Mapy cyfrowe
 Sprzedaż wydawnictw
   Głównego Geodety Kraju
 Analiza map historycznych
 Inne usługi
 Strona główna

  

Narzedzia do map tematycznych (cennik)


Lp. Produkt Cena w zł
za sztukę*
VAT (22%) Cena z VAT w zł
1. Generator matrycy
wydrukówna jedno stanowisko
5.000,00 1.100,00 6.100,00
2. Nawigator
na jedno stanowisko
2.000,00 440,00 2.440,00
3. Nawigator+
na jedno stanowisko
5.600,00 1.232,00 6.832,00
4. Auto dzielenie
na jedno stanowisko
3.000,00 660,00 3.660,00

* cena uwzględnia: narzędzie, jego instalację oraz krótkie objaśnienie zasad jego działaniaCreated by Supermedia