Przestrzenne analizy
   strategiczne
 Przestrzenne analizy
   geograficzne
 Hurtownie danych
 Usługi informatyczne
 Sprzęt i oprogramowanie
 Badania ankietowe
 Szkolenia
 Mapy cyfrowe
 Sprzedaż wydawnictw
   Głównego Geodety Kraju
 Analiza map historycznych
 Inne usługi
 Strona główna

  

MapPoint

Firma Gepol oferuje Państwu profesjonalne szkolenia z obsługi programu MapPoint 2002. Program pozwala Państwo pracować w środowisku MSOffice (np. importować i eksportować dane czy mapy pomiędzy programami Excel, Access, Outlook czy PowerPoint).

Dlaczego MapPoint?

  • Określanie czasowych stref dostępności. Przy planowaniu zasięgu oddziałów, kierownictwo uzyskuje informacje o czasie potrzebnym do przebycia drogi do np. oddziału z przedmieść (biorąc pod uwagę rodzaj drogi i czas, jaki zajmuje jej przebycie).

  • Odnajdywanie miejsc na mapie poprzez wpisanie nazwy miasta, regionu, dzielnicy czy numeru drogi i uzyskiwanie o nich charakterystycznych informacji.

  • Wyznaczanie optymalnych tras przejazdu (np. pod względem odległości czy czasu). Doskonałe narzędzie do planowania podróży, pozwalające określać własne preferencje odnośnie kolejności odwiedzanych miejsc.

  • Umieszczanie oddziałów czy klientów na mapie z dokładnością do dzielnicy czy miejscowości. Możliwość dołączenia dokładnego opisu, linku do strony www lub pliku (zdjęcie, film, muzyka). Narzędzie niezbędne do wykonywania analiz przestrzennych.
  • Wizualizacja danych demograficznych dla krajów Europejskich (populacja wg wieku,

    prognoza ludności, posiadanie samochodu, Internetu, komputera, siła robocza czy wydatki na turystykę). Pozwala to kierownictwu planować ekspansję przedsiębiorstwa na rynki zagraniczne, wybierając miejsca gdzie występują potencjalni klienci.

Szkolenie w firmie Gepol na przyszłościowym programie MapPoint 2002 pozwoli Państwu osiągnąć przewagę nad konkurencją. Zdobędziecie Państwo umiejętność swobodnego posługiwania się programem MapPoint 2002 zanim opanuje on Polski rynek.Created by Supermedia