Kim jesteśmy?
 Nasza historia
 Nasze osiągnięcia
 Nasi klienci
 Strona główna

  

Nasze osiągnięcia

Dotychczasowe prace naszej firmy zostały docenione przez Ministerstwa:

  • w roku 1996 Minister Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa przyznał nam nagrodę za wybitne osiągnięcia twórcze w dziedzinie geodezji i kartografii. Była to nagroda za cyfrowe opracowanie Mapy Sozologicznej Polski w skali 1:50 000
  • w roku 1999 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji przyznał nam nagrodę za wybitne osiągnięcia twórcze w dziedzinie geodezji i kartografii. Była to nagroda za opracowanie cyfrowej technologii Mapy Hydrograficznej Polski w skali 1:50 000

oraz instytucje finansowe:

  • w październiku 2002 r. otrzymaliśmy wyróżnienie Banku Ochrony Środowiska SA - Klon 2002 za wybitne dokonania gospodarcze i ekologiczne osiągnięte we współpracy z Bankiem Ochrony Środowiska SA.Created by Supermedia