Przestrzenne analizy
   strategiczne
 Przestrzenne analizy
   geograficzne
 Hurtownie danych
 Usługi informatyczne
 Sprzęt i oprogramowanie
 Badania ankietowe
 Szkolenia
 Mapy cyfrowe
 Sprzedaż wydawnictw
   Głównego Geodety Kraju
 Analiza map historycznych
 Inne usługi
 Strona główna

  

Przedsiębiorstwa produkcyjne

W obecnych czasach bardzo ważne jest posiadanie przez firmę dokładnej informacji o klientach - ich rozmieszczeniu - i produktach, na które jest największe zapotrzebowanie.

Firma Gepol oferuje Państwu przeprowadzanie analiz przestrzennych, dzięki którym kierownictwo uzyska dokładną informację, na podstawie której będzie mogło podejmować strategiczne dla firmy decyzje.

Dzięki analizom przeprowadzonym przez naszą firmę dostaną Państwo odpowiedź m.in. na takie pytania, jak:

  • Gdzie są kluczowi klienci?
  • Gdzie są klienci kupujący konkretny produkt?
  • Jaki produkt jest najczęściej sprzedawany?
  • Z jakich terenów pochodzą nowi klienci?
  • Gdzie ruszyć z reklamą?
  • Gdzie produkt jest / będzie najlepiej sprzedawany?
  • Gdzie są klienci zalegający z płatnościami?

Do powyższych analiz wykorzystamy informacje, które znajdują się już w Państwa systemach informatycznych (np. systemach finansowo-ksiegowych, aplikacjach CRM), jak również dane zebrane przez pracowników naszej firmy.

Możemy dla Państwa napisać aplikację umożliwiającą przeprowadzanie tego typu analiz przez Państwa pracowników w siedzibie Państwa firmy. Zapewniamy również aktualizację danych potrzebnych do analiz.Created by Supermedia