Przestrzenne analizy
   strategiczne
 Przestrzenne analizy
   geograficzne
 Hurtownie danych
 Usługi informatyczne
 Sprzęt i oprogramowanie
 Badania ankietowe
 Szkolenia
 Mapy cyfrowe
 Sprzedaż wydawnictw
   Głównego Geodety Kraju
 Analiza map historycznych
 Inne usługi
 Strona główna

  

Hurtownie danych

Firma Gepol Sp. z o.o. dostarcza odpowiednie narzędzia informatyczne pozwalające na budowanie, utrzymywanie i aktualizację baz tematycznych.

Tworzymy aplikacje i narzędzia umożliwiające gromadzenie danych i wzbogacanie jej o nowe bazy tematyczne. Nasz firma tworzy bazy tematyczne na specjalne życzenie klientów, które zbieramy m.in. za pomocą nowoczesnych technologii GPS, zdjęć satelitarnych, zdjęć lotniczych i poprzez inwentaryzację terenową.

Firma Gepol posiada własne opracowane bazy charakteryzujące przestrzeń społeczno-gospodarczą oraz stan środowiska przyrodniczego w wybranych jednostkach administracyjnych w kraju.

Dzięki naszej aplikacji Klient może z łatwością gromadzić i aktualizować dane i informacje, jak również ma możliwość przeprowadzania zaawansowanych analiz i prezentacji przestrzennych.

Za utrzymywanie bazy odpowiedzialny jest doświadczony zespół programistów. Aplikacja stworzona jest w relacyjnej bazie danych Oracle i współpracuje ze środowiskiem MapInfo, MapPoint, MicroStation, ArcView, ArcInfo, AutoCad Map.

Możecie nam Państwo zlecić zebranie dowolnej informacji z każdego miejsca w kraju i zagranicą, a otrzymacie aktualną informację w formie baz danych, fotografii cyfrowej czy współrzędnych geograficznych.Created by Supermedia