Przestrzenne analizy
   strategiczne
 Przestrzenne analizy
   geograficzne
 Hurtownie danych
 Usługi informatyczne
 Sprzęt i oprogramowanie
 Badania ankietowe
 Szkolenia
 Mapy cyfrowe
 Sprzedaż wydawnictw
   Głównego Geodety Kraju
 Analiza map historycznych
 Inne usługi
 Strona główna

  

Mapa osadnicza

Firma nasza oferuje mapę osadniczą zawierającą lokalizację miejscowości wraz z informacjami o jednostkach podziału terytorialnego kraju w obrębie których się znajdują (województwo, powiat, gmina).
Mapa osadnicza jest wykonana na podkładach topograficznych w układzie współrzędnych geodezyjnych "1992" w skali 1:50 000.Created by Supermedia