Przestrzenne analizy
   strategiczne
 Przestrzenne analizy
   geograficzne
 Hurtownie danych
 Usługi informatyczne
 Sprzęt i oprogramowanie
 Badania ankietowe
 Szkolenia
 Mapy cyfrowe
 Sprzedaż wydawnictw
   Głównego Geodety Kraju
 Analiza map historycznych
 Inne usługi
 Strona główna

  

Nawigator

Autorskie narzędzie naszej firmy - Nawigator usprawnia obsługę zasobów jakimi są mapa sozologiczna i mapa hydrograficzna. Program automatycznie lokalizuje wybrane zasoby (uwzględniając że niektóre z nich są wspólne dla obu rodzajów map, np. wspólne mogą być podkłady rastrowe niektórych arkuszy).

Szkolenie prowadzone przez pracowników naszej firmy uczy obsługi narzędzia. Osoby biorące udział w szkoleniu poznają m.in.:

  • pracę w dwóch trybach:
    1. mapa sozologiczna,
    2. mapa hydrograficzna;
  • mechanizm otwierania warstw numerycznych oparty na opisach warstw (a nie na krótkich nazwach plików), warstwy mogą być otwierane pod nazwą krótką (8 znaków) lub długą (do 31 znaków);
  • mechanizm otwierania podkładów rastrowych (kolorowych rastrów rzeźby i sytuacji);
  • mechanizm otwierania podkładów wektorowych;
  • mechanizm otwierania obrazów cyfrowych (obrazów kartograficznych). Obrazy mogą być otwierane w trybie arkuszowym (dla pojedynczych arkuszy) lub obiektowym (gdy otwieramy grupę sąsiadujących ze sobą arkuszy). W trybie arkuszowym pojawia się ramka arkusza wraz z legendą i wszystkimi opisami pozaramkowymi danego arkusza.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu.Created by Supermedia