Przestrzenne analizy
   strategiczne
 Przestrzenne analizy
   geograficzne
 Hurtownie danych
 Usługi informatyczne
 Sprzęt i oprogramowanie
 Badania ankietowe
 Szkolenia
 Mapy cyfrowe
 Sprzedaż wydawnictw
   Głównego Geodety Kraju
 Analiza map historycznych
 Inne usługi
 Strona główna

  

Komunikacja

We współczesnym świecie, gdzie liczy się szybkość przekazywanych informacji i towarów koniecznym staje się podejmowanie błyskawicznych i bezbłędnych decyzji. Aby takie decyzje mogły zapadać niezbędne są bogate bazy danych wspomagające zarządzanie informacją.

Firma nasza dostarcza szeroko rozbudowane bazy danych ogólnodostępnych, dzięki którym znacznie skraca się czas podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów logistycznych i łącznościowych w Państwa przedsiębiorstwie. Na życzenie Klienta możemy przygotować charakterystykę dla dowolnego obszaru, np. miejscowości, gminy, powiatu, województwa, obejmującą:

 • długość dróg, linii kolejowych, szlaków żeglownych,
 • gęstość sieci drogowej, kolejowej, żeglugowej,
 • numery, rodzaje dróg (gminna, powiatowa, ekspresowa, itd.), nawierzchnie, przelotowość, kierunki ruchu, liczby pasów, itd.,
 • stan nawierzchni dróg związanych z pogodą np. gołoledź, itd.,
 • lokalizacje: mostów, wiaduktów, estakady, tunele, kładki dla pieszych, przejścia podziemne, przepusty,
 • lokalizacje dróg alternatywnych dla autostrad, drogi stanowiące ciągi obwodnicowe dużych aglomeracji miejskich,
 • lokalizacje infrastruktury drogowej: stacje benzynowe, zakłady naprawcze, motele, restauracje i bary przydrożne, parkingi, cenniki autostrad, itd.,
 • rodzaje linii kolejowych (czynne, nieczynne, wąskotorowe, szerokotorowe, zelektryfikowane, itd.),
 • lokalizacje infrastruktury kolejowej: dworce, stacje kolejowe, przystanki, przejazdy kolejowe, punkty informacyjne,
 • transport wodny: szlaki wodne, porty rybackie, turystyczne, przeprawy promowe,
 • transport lotniczy: połączenia, przewozy, korytarze powietrzne w strefie lotnisk,
 • transport przesyłowy
 • infrastruktura łączności
 • zasięgi sieci telefonii komórkowych,
 • zasięgi fal radiowych, telewizyjnych
 • cyfrowe plany miast

Dzięki powiązaniu informacji z przestrzenią możliwe jest przedstawianie danych w formie kartogramów i kartodiagramów dowiązanych do określonej powierzchni (np. gmina, powiat, województwo). Wszystkie wykonywane przez nas analizy przestrzenne GIS mogą zostać zwizualizowane na mapach.

Oferujemy również aktualizację danych potrzebnych do analiz przestrzennych zebranych przy użyciu nawigacji satelitarnej - GPS NavStar 2002.Created by Supermedia