Kim jesteśmy?
 Nasza historia
 Nasze osiągnięcia
 Nasi klienci
 Strona główna

  

Kim jesteśmy?

PrzedsiębiorstwoSp. z o.o. istnieje od lipca 1990 roku jako firma informatyczno - kartograficzna i doradztwo personalne. Firma nasza zajmuje się:

 • tworzeniem i wdrażaniem systemów i narzędzi do analiz przestrzennych i wspomagania zarządzania,
 • budową tematycznych baz danych i gromadzeniem danych w oparciu o technologię Oracle,
 • tworzeniem aplikacji do zarządzania danymi
  w MapBasic, Java, C++ i VisualBasic,
 • szkoleniami z zakresu GIS, obsługi MapInfo i MapX oraz autorskich narzędzi do MapInfo i MapX,
 • przeprowadzaniem badań ankietowych
  i inwentaryzacyjnych,
 • budową mapowych serwisów WWW,
 • budowa hurtowni danych na potrzeby informacji gospodarczej firm - Business Intelligence
Jesteśmy również :
 • wykonawcą Systemów Informacji o Terenie,
 • wykonawcą map tematycznych
  • mapa sozologiczna Polski w skali 1:50 000
  • mapa hydrograficzna Polski w skali
   1:50 000,
 • wykonawcą map topograficznych w skali 1:50 000
  i 1:10 000,
 • sprzedawcą wydawnictw Głównego Geodety Kraju,
 • licencjonowanym sprzedawcą produktów MapInfo, MapX i Oracle,
 • sprzedawcą MapPoint'a i GPSów NavStar 2002 firmy Mobile GPS Online.
 


Created by Supermedia