Przestrzenne analizy
   strategiczne
 Przestrzenne analizy
   geograficzne
 Hurtownie danych
 Usługi informatyczne
 Sprzęt i oprogramowanie
 Badania ankietowe
 Szkolenia
 Mapy cyfrowe
 Sprzedaż wydawnictw
   Głównego Geodety Kraju
 Analiza map historycznych
 Inne usługi
 Strona główna

  

Obsługa GPS NavStar 2002

GPS NavStar 2002 to specjalny program, który umożliwia wykorzystanie technologii GPS (Globalny System Pozycjonowania) w wielu praktycznych zastosowaniach. Globalny System Pozycjonowania składa się z trzech powiązanych ze sobą zespołów: segmentu kosmicznego (satelitów okrążających Ziemię), segmentu kontroli (stacji kontrolujących i monitorujących) oraz segmentu użytkownika (odbiorników GPS).

Każdy z satelitów krążących po orbitach wysyła sygnały, a odbiorniki GPS odbierają je i rozpoznają z którego satelity zostały one wysłane. Zarejestrowany zostaje czas przebycia drogi między satelitą, a odbiornikiem i na tej podstawie po obliczeniach podawana jest informacja o czasie i pozycji.

GPS NavStar 2002 jest programem bazującym na technologii GPS oraz Microsoft MapPoint. Dzięki połączeniu tych dwóch produktów uzyskano wspaniałe narzędzie do nawigacji. Użytkownik może tworzyć, zachowywać i przeglądać cele swoich podróży lub lokalizację potencjalnych klientów na swoim laptopie. Wystarczy podłączyć odbiornik GPS i otrzymamyna mapie bieżącą pozycję, która jest na bieżąco aktualizowana. Istnieje również możliwość dokładnego prowadzenia użytkownika do celu podróży poprzez komunikaty głosowe.

Zalety programu:

  • skrót klawiszowy, który podaje aktualną pozycję, dystans oraz przybliżony czas dotarcia do celu podróży
  • skrót klawiszowy do wprowadzania poprawek lub przeliczeń w przypadku zmian trasy
  • precyzyjna nawigacja użytkownika, komunikaty głosowe przy zmianach kierunku jazdy
  • powiększanie i pomniejszanie obrazu mapy
  • Address Manager - bogata baza adresowa, umożliwia dodawanie, modyfikacje lub usuwanie adresów, generowanie optymalnych tras oraz inne podstawowe funkcje MapPointa.

GPS NavStar jest przyszłościową technologią i znakomitym narzędziem nawigacyjnym, które jest pomocne przy wszelkich ustaleniach lokalizacji oraz planowaniu tras podróży.Odbiorniki GPS są uniwersalnymi przyrządami, mogą współpracować także z innymi systemami (np. MapPoint, MapInfo).

Firma Gepol oferuje Państwu zestawy GPS NavStar i służy radą oraz pomocą w razie jakichkolwiek wątpliwości.Created by Supermedia