Przestrzenne analizy
   strategiczne
 Przestrzenne analizy
   geograficzne
 Hurtownie danych
 Usługi informatyczne
 Sprzęt i oprogramowanie
 Badania ankietowe
 Szkolenia
 Mapy cyfrowe
 Sprzedaż wydawnictw
   Głównego Geodety Kraju
 Analiza map historycznych
 Inne usługi
 Strona główna

  

Analiza map historycznych

Chcesz się dowiedzieć, jaki zasięg w XVIII wieku miało Twoje miasto? Jak przedstawiał się rozwój zabudowy miejskiej na przełomie ostatnich pięćdziesięciu lat w Twojej gminie? Jakie było użytkowanie gruntów w Twoim powiecie przed II wojną światową a jak wygląda teraz? Nic prostszego! Zgłoś się do nas! Firma Gepol w ramach opracowań GIS-owskich proponuje Państwu analizy porównawcze map w ujęciu dynamicznym.

Na podstawie dostępnych map z różnych okresów przeprowadzamy analizy z zakresu:

  • zmian zagospodarowania przestrzeni miejskiej i wiejskiej,
  • sposobu użytkowania terenu,
  • przekształcania sieci rzecznej,
  • rozwoju sieci osadniczej i komunikacyjnej,

Porównywanie opracowań kartograficznych z różnych lat pozwala również na prześledzenie zmian w nazewnictwie miejscowości czy rzek. Istnieje możliwość stworzenia bazy danych zawierającej informację o kilku nazwach przypisanych (czasem błędnie) np. wsiom.

Zastosowanie GIS-u w analizie map pochodzących z minionych, czasem odległych okresów, pozwala na zapoznanie się ze zmianami zachodzącymi w środowisku przyrodniczym człowieka w przeszłości oraz pozwala na pełniejsze i świadome planowanie przyszłości.

Firma nasza posiada mapy topograficzne pochodzące z lat 1932-1938 opracowane przez Wojskowy Instytut Geograficzny (WIG) oraz mapy historyczne Karte des Deutschen Reiches opracowane w skali 1: 100 000, które w 100% pokrywają Polskę w jej dzisiejszych granicach. Wszystkie arkusze są zeskanowane z rozdzielczością 508 dpi i zapisane w formacie tif. Po zarejestrowaniu i skalibrowaniu podkładów rastrowych można na nie nakładać aktualne warstwy wektorowe i dokonywać rozmaitych porównań i analiz.Created by Supermedia