Przestrzenne analizy
   strategiczne
 Przestrzenne analizy
   geograficzne
 Hurtownie danych
 Usługi informatyczne
 Sprzęt i oprogramowanie
 Badania ankietowe
 Szkolenia
 Mapy cyfrowe
 Sprzedaż wydawnictw
   Głównego Geodety Kraju
 Analiza map historycznych
 Inne usługi
 Strona główna

  

Podstawy GIS

Wśród wielu usług oferujemy także w szkolenia z zakresu Geograficznych Systemów Informacyjnych (GIS). GIS można zdefiniować najogólniej jako zorganizowany system składający się z odpowiedniego sprzętu, oprogramowania, danych geograficznych i obsługi, zaprojektowany w celu efektywnego przechowywania, uaktualniania, przetwarzania, analizowania i wizualizowania wszystkich form informacji mających odniesienie geograficzne. Szkolenia odbywają się w oparciu o różne wersje oprogramowania MapInfo Professional, czyli pakietu GIS, który zdobył największą popularność w Polsce a liczba jego użytkowników wciąż rośnie.

Zakres kształcenia obejmuje:

  • tworzenie warstw
  • wprowadzenie danych graficznych,
  • budowę baz danych,
  • wprowadzanie danych opisowych,
  • posługiwanie się narzędziami edycyjnymi,
  • aktualizację baz danych,
  • tworzenie na podstawie danych zawartych w systemie kartogramów, kartodiagramów i innych prezentacji graficznych,
  • wizualizację danych w formie ekranowej, lub w postaci wydruków,
  • wykonanie prostych analiz w oparciu o moduł SQL.Created by Supermedia