Przestrzenne analizy
   strategiczne
 Przestrzenne analizy
   geograficzne
 Hurtownie danych
 Usługi informatyczne
 Sprzęt i oprogramowanie
 Badania ankietowe
 Szkolenia
 Mapy cyfrowe
 Sprzedaż wydawnictw
   Głównego Geodety Kraju
 Analiza map historycznych
 Inne usługi
 Strona główna

  

Tworzenie narzędzi dla GIS w MapBasic

Pracownicy naszej firmy opracowali narzędzia, które pozwalają wykonać aktualizację map łatwiej i szybciej.

Dlaczego zdecydowaliśmy się na takie rozwiązanie? Aby skrócić czas wykonywania mapy i zmniejszyć nakład pracy, a przez to obniżyć koszty. Takie rozwiązanie pozwoliło nam na zwiększenie wydajności.

Zestaw naszych narzędzi można podzielić na cztery grupy:

  • narzędzia edycyjne - ułatwiające proces wektoryzacji obiektów,
  • narzędzia redakcyjne - do przygotowania obrazu cyfrowego i mapy analogowej,
  • narzędzia do baz danych - ułatwiają wprowadzanie danych, sprawdzają integralność tabel oraz zgodność struktury z wzorcem,
  • narzędzia kontrolne - wyszukują obiekty lub sytuacje, które nie powinny występować w opracowaniu.

Powyższe narzędzia są bardzo pomocne w codziennej pracy z mapą. Dzięki nim każdy, po krótkim przeszkoleniu, będzie mógł szybko zmodyfikować i dodawać nowe elementy do mapy sozologicznej lub hydrograficznej.

Zapraszamy również do zapoznania się z ofertą szkoleń dotyczącą obsługi tych narzędzi.Created by Supermedia