Przestrzenne analizy
   strategiczne
 Przestrzenne analizy
   geograficzne
 Hurtownie danych
 Usługi informatyczne
 Sprzęt i oprogramowanie
 Badania ankietowe
 Szkolenia
 Mapy cyfrowe
 Sprzedaż wydawnictw
   Głównego Geodety Kraju
 Analiza map historycznych
 Inne usługi
 Strona główna

  

Mapy sozologiczne

Mapa sozologiczna jest mapą tematyczną przedstawiającą stan środowiska przyrodniczego oraz przyczyny i skutki - tak negatywnych jak i pozytywnych - przemian zachodzących w tym środowisku pod wpływem różnego rodzaju działalności człowieka, a także sposoby ochrony naturalnych wartości tego środowiska.

Fragment jednego z opracowanych przez nas arkuszy: M-33-21-A Głogów
© Główny Geodeta Kraju

Treść mapy sozologicznej tworzą wg Wytycznych K-3.6, następujące poziomy informacyjne:

  • Formy ochrony środowiska przyrodniczego.
  • Degradacja komponentów środowiska przyrodniczego.
  • Przeciwdziałanie degradacji środowiska przyrodniczego.
  • Rekultywacja środowiska.
  • Nieużytki.
  • Oznaczenia uzupełniające.
  • Informacje zawarte w opracowaniu pochodzą z wielu źródeł.

Wszystkie obiekty przedstawiane na mapie sozologicznej są zdefiniowane w Wytycznych Technicznych K-3.6.

System numerycznej mapy sozologicznej zbudowany jest łącznie z ok. 80 warstw. Wszystkie obiekty umieszczone na warstwach map numerycznych są połączone z bazą danych zawierającą ich dokładną charakterystykę ilościową i jakościową.

Opracowana przez Gepol Sp.z o.o technologia sporządzania map numeryczych oparta jest na najnowocześniejszym środowisku graficznym MapInfo zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi map specjalistycznych.

 

Mapy są do nabycia w Centralnym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz w Wojewódzkich Ośrodkach Dokumentacji Geodezyjnej i Kartogrficznej.Created by Supermedia