Przestrzenne analizy
   strategiczne
 Przestrzenne analizy
   geograficzne
 Hurtownie danych
 Usługi informatyczne
 Sprzęt i oprogramowanie
 Badania ankietowe
 Szkolenia
 Mapy cyfrowe
 Sprzedaż wydawnictw
   Głównego Geodety Kraju
 Analiza map historycznych
 Inne usługi
 Strona główna

  

Budowa systemów GIS

Firma nasza specjalizuje się w tworzeniu systemów do gromadzenia i przetwarzania danych głównie o charakterze przestrzennym.

System taki składa się z dwóch zasadniczych elementów:

  • baza danych - jako podstawa systemu odpowiedzialna za przechowywanie danych - preferujemy bazę danych Oracle 9i,

  • aplikacja kliencka - dostarcza ona ergonomiczny interfejs do zarządzania gromadzoną informacją czyli: narzędzia do umieszczania i katalogowania informacji w bazie danych, określania i weryfikacji praw dostępu do poszczególnych zbiorów danych, oraz efektywnego i wielokontekstowego systemu wyszukiwania danych o zadanej tematyce.

Dla naszych klientów wykonujemy systemy GIS, które odpowiadają ich aktualnym i przyszłym potrzebom oraz wymaganiom.Created by Supermedia