Przestrzenne analizy
   strategiczne
 Przestrzenne analizy
   geograficzne
 Hurtownie danych
 Usługi informatyczne
 Sprzęt i oprogramowanie
 Badania ankietowe
 Szkolenia
 Mapy cyfrowe
 Sprzedaż wydawnictw
   Głównego Geodety Kraju
 Analiza map historycznych
 Inne usługi
 Strona główna

  

Osadnictwo i Demografia

Metody GIS, którymi posługuje się nasza firma pozwalają na przestrzenne zobrazowanie wielu zagadnień z dziedziny Geografii Ludności i Osadnictwa. Prognozy oraz zjawiska zachodzące wśród ludności Demografia określa za pomocą różnego rodzaju wskaźników np.:

 • wskaźnik przyrostu naturalnego
 • współczynnik płodności
 • współczynnik urodzeń
 • współczynnik zawierania małżeństw
 • współczynnik zastępowalności pokoleń
 • współczynnik migracji

Osadnictwo można analizować i przedstawiać np.za pomocą następujących zjawisk:

 • stopień zurbanizowania jednostki przestrzennej
 • rodzaj zabudowy danej miejscowości
 • stopień rozproszenia zabudowy danej miejscowości

Wskaźniki te (po odpowiednich obliczeniach) możemy przedstawić w odniesieniu do różnych jednostek przestrzennych (np.administracyjnych). Daje nam to ogromne możliwości w analizowaniu danych demograficznych występujących na danym obszarze w powiązaniu z innymi czynnikami występującymi w danej jednostce przestrzennej.

W oparciu o analizy danych demograficznych możemy wspomóc podejmowanie decyzji przez klienta.

Przykładami mogą być:

 • analiza struktury wieku w danej jednostce przestrzennej, która może pomóc w podjęciu decyzji o lokalizacji odpowiednich dla danej grupy wiekowej usług (prywatne przedszkola, sklepy z zabawkami, siłownie, fizykoterapia, masaż leczniczy);

 • analiza współczynnika feminizacji i maskulinizacji może pomóc w podejmowaniu decyzji o lokalizacji odpowiednich usług lub pewnego rodzaju działalności gospodarczej ( zakłady krawieckie, zakłady fryzjerskie, itp.)

 • analiza współczynnika przyrostu naturalnego w odniesieniu do struktury zatrudnienia lub stopy bezrobocia- może pozwolić na orientację w sytuacji demograficznej w danej jednostce przestrzennej.

 • analiza współczynnika zawierania małżeństw - może posłużyć również do wspomagania decyzji o lokalizacji salonów sukien ślubnych lub usług związanych ze ślubami i weselami. Jest to też potencjalna grupa klientów korzystających z kredytów.

 • analiza stopnia rozproszenia zabudowy (budownictwo wiejskie) wspomagać może decyzje o umiejscowieniu punktu usługowo-handlowego.

 • analiza współczynnika migracji może pomóc w decyzjach związanych z transportem osób (prywatne linie autobusowe, busowe itp.)

Przykłady te nie wyczerpują możliwości analiz zjawisk demograficznych w powiązaniu z innymi zjawiskami zachodzącymi w środowisku życia człowieka. Sygnalizują one kierunek, w którym analizy takie można przeprowadzać.Created by Supermedia