Przestrzenne analizy
   strategiczne
 Przestrzenne analizy
   geograficzne
 Hurtownie danych
 Usługi informatyczne
 Sprzęt i oprogramowanie
 Badania ankietowe
 Szkolenia
 Mapy cyfrowe
 Sprzedaż wydawnictw
   Głównego Geodety Kraju
 Analiza map historycznych
 Inne usługi
 Strona główna

  

Mapy kodów pocztowych

Firma nasza oferuje mapy kodów pocztowych zawierające lokalizację wszystkich kodów pocztowych i innych jednostek posiadających własny pocztowy numer adresowy (PNA) wraz z dokładnym adresem (aktualizacja co kwartał).
Dla kilkudziesięciu większych miast Polski posiadających więcej niż jeden kod pocztowy posiadamy bazę danych dotyczącą punktów kodowych przypisanych poszczególnym ulicom lub ich grupom.
Posiadamy mapę regionów kodowych 3 i 5 cyfrowych. Przedstawiają one regiony obowiązywania danego kodu pocztowego.
Mapy kodów pocztowych i regionów kodowych są wykonane na podkładach topograficznych w układzie współrzędnych geodezyjnych "1992" w skali 1:50 000.

 

 Created by Supermedia