Przestrzenne analizy
   strategiczne
 Przestrzenne analizy
   geograficzne
 Hurtownie danych
 Usługi informatyczne
 Sprzęt i oprogramowanie
 Badania ankietowe
 Szkolenia
 Mapy cyfrowe
 Sprzedaż wydawnictw
   Głównego Geodety Kraju
 Analiza map historycznych
 Inne usługi
 Strona główna

  

Mapy turystyczne

Na specjalne zamówienie Klienta przygotowujemy cyfrowe mapy turystyczne oferujące szeroki zakres informacji o zabytkach, pomnikach przyrody, noclegach. Na tle zawierającym podstawowe dane topograficzne umieścimy m.in. następujące warstwy:

  • zabytki,
  • pomniki przyrody,
  • parki przyrody,
  • obiekty noclegowe,
  • obiekty handlowo-usługowe,
  • obiekty użyteczności publicznej,
  • miejsca o szczególnej wartości kulturowej/krajobrazowej.

Do każdej warstwy dołączane są bazy danych zawierające szczegółowe informacje o obiektach. Wszystkie informacje mogą być również wzbogacone o dokumentację fotograficzną.Created by Supermedia