Przestrzenne analizy
   strategiczne
 Przestrzenne analizy
   geograficzne
 Hurtownie danych
 Usługi informatyczne
 Sprzęt i oprogramowanie
 Badania ankietowe
 Szkolenia
 Mapy cyfrowe
 Sprzedaż wydawnictw
   Głównego Geodety Kraju
 Analiza map historycznych
 Inne usługi
 Strona główna

  

Mapy hydrograficzne

Mapa hydrograficzna przedstawia chwilowy stan i warunki obiegu wody w okresie kartowania w powiązaniu ze środowiskiem geograficznym.

Fragment jednego z opracowanych przez nas arkuszy: M-33-21-A Głogów
© Główny Geodeta Kraju

Mapa hydrograficzna jest przydatna w rozwiązywaniu wielu zagadnień społeczno-gospodarczych:

 • zaopatrzenie w wodę
 • projektowanie lokalizacji osiedli, inwestycji przemysłowych, hydroenergetycznych
 • turystyki i rekreacji

Treść mapy hydrograficznej tworzą wg Wytycznych K-3.4, następujące działy tematyczne:

 • Topograficzne działy wodne
 • Wody powierzchniowe
 • Wypływy wód podziemnych
 • Wody podziemne
 • Przepuszczalność gruntów
 • Obiekty i zjawiska gospodarki wodnej
 • Punkty hydrometryczne pomiarów stacjonarnych.
 • Informacje zawarte w opracowaniu pochodzą z wielu źródeł.

Wszystkie obiekty przedstawiane na mapie hydrograficznej są zdefiniowane w Wytycznych Technicznych K-3.4.

System numerycznej mapy hydrograficznej zbudowany jest łącznie z ok. 70 warstw. Wszystkie obiekty umieszczone na warstwach map numerycznych są połączone z bazą danych zawierającą ich dokładną charakterystykę ilościową jak i jakościową.

Mapy są do nabycia w Centralnym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz w Wojewódzkich Ośrodkach Dokumentacji Geodezyjnej i Kartogrficznej.Created by Supermedia