Przestrzenne analizy
   strategiczne
 Przestrzenne analizy
   geograficzne
 Hurtownie danych
 Usługi informatyczne
 Sprzęt i oprogramowanie
 Badania ankietowe
 Szkolenia
 Mapy cyfrowe
 Sprzedaż wydawnictw
   Głównego Geodety Kraju
 Analiza map historycznych
 Inne usługi
 Strona główna

  

Badania ankietowe z wykorzystaniem GPS-u

Firma Gepol dysponuje nowoczesnym sprzętem do nawigacji satelitarnej - GPSy NavStar 2002 - w związku z tym możemy zaoferować Państwu zebranie dowolnej informacji przy ich użyciu.

Nasze urządzenia GPS mogą być wykorzystane, np. przy badaniu zachowań i przyzwyczajeń Państwa klientów.

Dzięki nam uzyskają Państwo ciekawsze i pełniejsze wyniki przeprowadzanych badań ankietowych.Created by Supermedia