Przestrzenne analizy
   strategiczne
 Przestrzenne analizy
   geograficzne
 Hurtownie danych
 Usługi informatyczne
 Sprzęt i oprogramowanie
 Badania ankietowe
 Szkolenia
 Mapy cyfrowe
 Sprzedaż wydawnictw
   Głównego Geodety Kraju
 Analiza map historycznych
 Inne usługi
 Strona główna

  

Sprzedaż programu Doblon aBiz


Firma nasza prowadzi sprzedaż programu Doblon aBiz służącego do analiz sprzedaży oraz prezentacji danych geograficznych na mapie Polski. Dla potrzeb Klienta tworzymy również mapy w oparciu o dowolne warstwy oraz dodajemy do programu dane GUS-owe celem przeprowadzenia analiz na różnym poziomie podziału administracyjnego.

Jeżeli jesteś zainteresowany zakupem - złóż zamówienie.Created by Supermedia