Przestrzenne analizy
   strategiczne
 Przestrzenne analizy
   geograficzne
 Hurtownie danych
 Usługi informatyczne
 Sprzęt i oprogramowanie
 Badania ankietowe
 Szkolenia
 Mapy cyfrowe
 Sprzedaż wydawnictw
   Głównego Geodety Kraju
 Analiza map historycznych
 Inne usługi
 Strona główna

  

Turystyka i rekreacja

Z zakresu turystyki i rekreacji nasza firma oferuje bazy danych m.in. o:

 • lokalizacji zabytków (zamki, pałace, zabytkowe kościoły, pomniki), miejsc pamięci narodowej, miejsc martyrologii itp.,
 • lokalizacji pomników przyrody ożywionej i nieożywionej, jaskiń, wodospadów, punktów widokowych, stanowisk dokumentacyjnych przyrody ożywionej i nieożywionej, użytków ekologicznych itp.,
 • lokalizacji punktów informacji turystycznej oraz infrastruktury wypoczynku np.: kortów tenisowych, pływalni, stadionów, klubów fitness, siłowni, miejsc wyznaczonych na kąpieliska, wypożyczalni sprzętu (wodnego, rowerów, samochodów), stadnin, itp.,
 • przebiegu szlaków turystycznych (pieszych, rowerowych, konnych), ścieżek dydaktycznych, nartostrad, orczyków, wyciągów narciarskich, itp.,
 • jakości wszystkich komponentów środowiska przyrodniczego (wód, powietrza, gleby) z określeniem jego stanu,
 • terenach atrakcyjnych poznawczo, przyrodniczo i krajobrazowo,
 • możemy wyznaczyć szlaki, ścieżki dydaktyczne lub trasy turystyczne (piesze, rowerowe, konne, samochodowe, kajakowe...) według indywidualnych wymagań (np.: "Szlakiem Wiedźmina" itp.),
 • dostarczamy informacji o lasach, zasięgu Parków Narodowych, Parków Krajobrazowych, otulin PN oraz PK, Obszarów Chronionego Krajobrazu, rezerwatów przyrody ( ochrony częściowej i ścisłej), Zespołów przyrodniczo-krajobrazowych itp.,
 • infrastrukturze technicznej pod kątem przydatności dla turystyki oraz handlu,
 • usługach (hotele, motele, schroniska, campingi, pola namiotowe, restauracje, kawiarnie, puby, bary, kina, teatry, galerie, lecznice, sanatoria, uzdrowiska, pijalnie wód zdrojowych, itp.)
 • twój zbiór informacji możemy przedstawić w formie mapy cyfrowej, mapy analogowej i folderu,
 • tworzymy banki danych dla biur podróży,
 • usprawniamy przepływ informacji turystycznej,Created by Supermedia