Przestrzenne analizy
   strategiczne
 Przestrzenne analizy
   geograficzne
 Hurtownie danych
 Usługi informatyczne
 Sprzęt i oprogramowanie
 Badania ankietowe
 Szkolenia
 Mapy cyfrowe
 Sprzedaż wydawnictw
   Głównego Geodety Kraju
 Analiza map historycznych
 Inne usługi
 Strona główna

  

Firmy reklamy zewnętrzej

W dobie konkurencji na rynku reklamy zewnętrznej bardzo ważne jest, aby umieścić bilbord w odpowiednim miejscu, a na nim reklamę, która będzie trafiała do odpowiedniego segmentu klientów, czy znajdowała się w pobliżu miejsc, w których można nabyć reklamowany produkt.Oferujemy Państwu wykonywanie analiz przestrzennych i zbieranie danych z wykorzystaniem najnowszych technologii - GPSu.

Dzięki analizom wykonanym przez nasza firmę uzyskają Państwo odpowiedzi m. in. na następujące pytania:

  • Gdzie są zlokalizowane bilbordy i gdzie zlokalizować nowe,
  • Jaka jest siła nabywcza (wokół bilboardów),
  • Przyczyny oglądalności bilbordu,
  • Określenie czasu dotarcia do najbliższego sklepu, w którym można nabyć reklamowany produkt (pieszo, rowerem lub samochodem),
  • Pomiar natężenia ruchu przy każdym nośniku,
  • Określenie kąta, pod jakim jest umieszczona reklama w stosunku do kierunku ruchu, czas jej potencjalnej widoczności, odwracanie uwagi przez inne czynniki, wymiary powierzchni reklamowej,
  • Badania postrzegalności - na podstawie wywiadów.

Nasze analizy i pomiary możemy dla Państwa powtarzać w ustalonych, dogodnych dla Państwa terminach.Created by Supermedia