Przestrzenne analizy
   strategiczne
 Przestrzenne analizy
   geograficzne
 Hurtownie danych
 Usługi informatyczne
 Sprzęt i oprogramowanie
 Badania ankietowe
 Szkolenia
 Mapy cyfrowe
 Sprzedaż wydawnictw
   Głównego Geodety Kraju
 Analiza map historycznych
 Inne usługi
 Strona główna

  

Klimatologia i Meteorologia

W ramach wymienionych dziedzin nauki, jesteśmy w stanie zaoferować wykonanie szerokich analiz wskaźników meteorologicznych i klimatologicznych dla potrzeb m.in.: komunikacji, energetyki, ochrony środowiska, budownictwa itp.

Dane na podstawie, których jesteśmy w stanie dokonywać analiz są udostępniane głównie przez IMGW. Dane przekazywane są z sieci obserwacyjno-pomiarowej, skupionej w: 65 stacjach meteorologicznych, 245 posterunkach meteorologicznych i 1680 posterunkach opadowych. Udostępniane są nam również dane z roczników meteorologicznych, biuletynów synoptycznych i innych opracowań naukowych. Analizy i opracowania danych jesteśmy w stanie ściśle dopasować do potrzeb klienta. Wyniki prezentowane są w formie graficznej na mapie lub wykresie lub w formie opracowania tekstowego (biuletyn, broszura itp.)

Jak potrzebna i ważna jest analiza wskaźników meteorologicznych i klimatologicznych nie trzeba nikogo przekonywać. Przykładem mogą być np. dane dotyczące wydajności opadów. Duże ilości wody spadające w krótkim czasie czynią wiele szkód m.in. w rolnictwie (zatapianie łąk i pól uprawnych), ale również potrafią poczynić szkody w innych dziedzinach gospodarki: zalewanie dróg i mostów, podmycia budynków, zniszczenia w sieci kanalizacyjnej.

Dane o wydajności opadów potrzebne są, zatem, przy budowie urządzeń odwadniających, mostów, zapór wodnych, zbiorników podpiętrzonych, obiektów gospodarki wodnej.Created by Supermedia