Przestrzenne analizy
   strategiczne
 Przestrzenne analizy
   geograficzne
 Hurtownie danych
 Usługi informatyczne
 Sprzęt i oprogramowanie
 Badania ankietowe
 Szkolenia
 Mapy cyfrowe
 Sprzedaż wydawnictw
   Głównego Geodety Kraju
 Analiza map historycznych
 Inne usługi
 Strona główna

  

Tworzenie aplikacji do zarządzania danymi w MapBasic, Java, Delphi, C++ i VisualBasic

Ogrom danych przestrzennych gromadzonych przez firmy w hurtowniach danych zmusza do stworzenia katalogu ułatwiającego organizację informacji.

Dlatego też w celu efektywnego zarządzania danymi tworzymy aplikacje, które charakteryzują się następującymi cechami:

  • umożliwiają umieszczanie danych w hurtowni, dbając jednocześnie o ich dokładne skatalogowanie,
  • oferują wysoki poziom organizacji dostępu do danych dla użytkowników,
  • umożliwiają szybkie wyszukiwanie danych wg różnorakich kryteriów,
  • oferują ergonomiczny interfejs.

Część analityczna realizowana jest przy wykorzystaniu technologii MapInfo (m.in. modułów analitycznych w MapBasic'u, modułów w oparciu o MapX) przygotowywanych przez nas w zależności od potrzeb klienta. Nasza aplikacja jest tworzona tak, aby jak najlepiej współpracować z aplikacją analityczną.Created by Supermedia