Słownik zwrotów branżowych
 Aktualności
 Akty prawne
 Strona główna

  

Aktualności
Archiwum aktualności »


» Dodano: 2007-04-05
GEPOL poszerzył ofertę o usługi zawiązane z budową internetowych serwerów mapowych. Jest to kompleksowe rozwiązanie, które umożliwia użytkownikom dostęp do map i danych za pomocą przeglądarek internetowych lub aplikacji desktop do zarządzania danymi przestrzennymi. Nasza technologia jest zgodna ze specyfikacjami OGC (Open Geospatial Consortium) i wykorzystuje oprogramowanie Open Source. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.


» Dodano: 2007-04-05
Wychodząc na przeciw potrzebom administracji samorządowej GEPOL przygotował rozwiązanie zapewniające powszechność wykorzystania GIS wewnątrz instytucji administracyjnych do realizacji ich statutowych zadań.
Proponowany system jest modułowy, skalowalny i otwarty na modyfikacje. Jego funkcjonalność może być każdorazowo dostosowywana do indywidualnych potrzeb klienta.
Wszelkich informacji udzielamy pod numerem telefonu +48 61 843 04 97 lub e – mail: gepol@gepol.com.pl


» Dodano: 2006-06-12
Arkusz N-33-144-C mapy sozologicznej Polski wykonany przez nasz zespół zajął drugie miejsce w VI. edycji Konkursu "MAPA ROKU 2005" organizowanego przez Stowarzyszenie Kartografów Polskich.


» Dodano: 2005-04-14
Oferta naszej firmy wzbogaciła się o kolejny program - Emapa Geomarketing. Nowa aplikacja to doskonałe narzędzie do analiz przestrzennych.
Opis programu na stronie producenta


» Dodano: 2004-05-28
GIS Communicator

Firma GEPOL oferuje autorski program GIS Communicator, umożliwiający przeglądanie, modyfikację oraz przeprowadzanie analiz map numerycznych wykonanych w technologii MapInfo.
Sprzedaż programu GIS Communicator


» Dodano: 2004-05-27
Doblon aBiz

Oferujemy program Doblon aBiz służący do wizualizacji danych oraz przeprowadzania analiz biznesowych. Poszczególne moduły umożliwiają zaprojektowanie struktury regionów sprzedaży, określenie sprzedawanych produktów oraz obsługiwanych klientów, import danych oraz ich szczegółową analizę.
Sprzedaż programu Doblon aBiz


» Dodano: 2004-05-26
eMapa

Informujemy o wprowadzeniu do sprzedaży nowych produktów z serii Nawigator firmy eMapa, tj. Nawigator Mapa Polski oraz Nawigator Mapa Europy. W Nawigatorze Mapa Polski dostępnych jest 315 szczegółowych, adresowych planów miast, a w Nawigatorze Mapa Europy, mapa całej Europy.
Sprzedaż produktów eMapy


» Dodano: 2003-12-02
ANALIZATOR LIGHT

Firma Gepol oferuje nowy produkt - Analizator Light - narzędzie do przeglądania map tematycznych.
Zobacz wersję demo


» Dodano: 2003-09-09
NOWY PRODUKT - ORACLE COLLABORATION SUITE

Firma Gepol rozpoczyna oferowanie usługi polegającej na wdrożeniu zintegrowanej platformy do wspomagania pracy zespołowej i komunikowania się, opartej na Oracle Collaboration Suite.
Zmniejsz koszt posiadania systemów pracy grupowej - demo


» Dodano: 2003-09-09
NOWY CENNIK

Zapraszamy do nowego cennika produktów Microsoft i Oracle - czołowych producentów oprogramowania. Cennik dostępny jest po wybraniu tego odnośnika.


» Dodano: 2003-08-05
SYSTEM ZARZĄDZANIA INFORMACJĄ

Firma GEPOL stworzyła nowoczesny system zarządzania informacją.
System ten zbudowany jest na bazie systemu informacji przestrzennej i umożliwia firmom maksymalne wykorzystanie wszystkich informacji, nawet tych, które do tej pory nie mogły być przetwarzane, analizowane ani wykorzystywane przy podejmowaniu decyzji.


» Dodano: 2003-08-05
NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ BIZNESOWĄ

Firma GEPOL oferuje nowoczesne rozwiązanie budujące inteligencję organizacji i jej przewagę konkurencyjną. Zobacz ofertę.


» Dodano: 2003-07-07
CERTYFIKATY

W dniu 17 czerwca 2003 roku przedsiębiorstwo GEPOL otrzymało certyfikaty wydane przez Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej.» Dodano: 2003-05-27
SIEĆ DROGOWA I KOLEJOWA

Przedsiębiorstwo GEPOL oferuje sieć drogową dla całej Polski z wyszczególnieniem dróg krajowych i wojewódzkich. Przebieg dróg i ich numeracja jest zgodna z danymi poszczególnych Zarządów Dróg Wojewódzkich
Drogi krajowe i wojewódzkie
Numeracja dróg

Jesteśmy również wykonawcą obrazów wektorowych przedstawiających przebieg pozostałych dróg utwardzonych oraz linii kolejowych w poszczególnych jednostkach administracyjnych
Fragment sieci drogowej oraz kolejowej

Posiadamy zlokalizowane elementy infrastruktury drogowej i kolejowej, takie jak:
• mosty,
• wiadukty,
• przeprawy promowe,
• tunele,
• stacje i przystanki kolejowe
Infrastruktura kolejowa

Oferujemy także lokalizację przejść granicznych (morskie, rzeczne, drogowe, kolejowe, turystyczne) i urzędów celnych z obszerną bazą danych
Mapa przejść granicznych
Informacje o przejściach granicznych

Przedsiebiorstwo GEPOL wizualizuje również w opraciu o własny system bazy danych Klienta, które dotyczą sieci drogowo-kolejowej.


» Dodano: 2003-05-27

Business GIS - BUSINESS GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM

System Zarządzania Informacją Biznesową na Platformie Geograficznej

Firmie GEPOL ,dzięki połączeniu doświadczenia w zakresie budowania systemów informatycznych i praktyki doradczo-szkoleniowej, udało się stworzyć nowoczesny model zarządzania informacją, który pozwala na wnikliwe i całościowe spojrzenie na firmę. Jest to kompleksowy system, który integruje procesy biznesowe zachodzące w Państwa firmie, stosowane dotychczas aplikacje, najnowsze rozwiązania w zakresie zarządzania i źródła potrzebnych informacji na nowoczesnej platformie informatycznej. Rozwiązanie to oparte jest zarówno na wieloletnim doświadczeniu we współpracy z dużymi, średnimi i małymi przedsiębiorstwami w zakresie zarządzania i informatyzacji jak i na psychologicznej wiedzy m.in. o sposobie funkcjonowania ludzkiego umysłu.
WIĘCEJ INFORMACJI: Oferta


» Dodano: 2003-05-27
WIZUALIZACJA DANYCH STATYSTYCZNYCH W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH GMIN, POWIATÓW I WOJEWÓDZTW

Przedsiębiorstwo GEPOL oferuje Państwu zwizualizowane dane statystyczne, począwszy od 1995 roku dotyczące: ludności, rynku pracy, gospodarki mieszkaniowej, ochrony środowiska, handlu, turystyki, szkolnictwa, ochrony zdrowia, transportu, łącznosci oraz rolnictwa.
Posiadamy ponad 3000 map tematycznych w postaci cyfrowej oraz obrazów w formacie *jpg z możliwością ich wydrukowania. Przedstawione w taki sposób informacje mogą wydatnie wspomagać zarządzanie poprzez wykonywanie na ich tle róznorodnych analiz.

Przykładowe mapy tematyczne wykonane w oparciu o posiadane przez nas dane znajdują się poniżej:
OCHRONA ZDROWIA - Liczba aptek w gminach kraju
TRANSPORT - Drogi gminne zamiejskie w kraju
OCHRONA ŚRODOWISKA - Emisja gazów
HANDEL - Liczba sklepów w gminach kraju
ROLNICTWO - Powierzchnia użytków rolnych w gminach kraju
SZKOLNICTWO - Liczba szkół podstawowych w gminach

Dysponujemy kompletnym bankiem danych statystycznych, na podstawie którego wykonujemy rozmaite analizy według zapotrzebowania naszych Klientów.
Informacje mogą być odniesione zarówno w stosunku do większych powierzchni (powiat, województwo)
Liczba zgonów w powiatach
Rynek pracy w województwach
jak i dotyczyć mniejszych jednostek administracyjnych (takich jak gminy), które zostaną zwizualizowane na tle powiatu, województwa lub calej Polski
Liczba urodzeń zywych w gminach na tle powiatu
Liczba urodzeń żywych w gminach na tle województwa
Liczba urodzeń żywych w gminach na tle kraju

Każda jednostka administracyjna posiada w bazie danych przyporządkowaną sobie nazwę oraz teryt, który jest numerem identyfikacji terytorialnej dla organów administracji publicznej oraz jest podstawą w wielu innych systemach odnoszących się do jednostek administracyjnych.
Każda jednostka przypisaną ma również dokładną wartość zwizualizowanej cechy w wybranym roku (w ponizszym przykładzie mamy tabelę z nazwą miejscowości terytem oraz wartością cechy):
Tabela z danymi

Produkt dostępny jest w wersji przeglądarki bez możliwości ingerowania w obrazy, oraz w wersji interaktywnej, gdzie użytkownik sam może definiować powstające mapy tematyczne oraz tworzyć analizy na ich podstawie.


» Dodano: 2003-05-26
MAPY WIG-owskie W UKŁADZIE 1992

Posiadamy w swojej ofercie mapy topograficzne pochodzące z lat 1932-1938, opracowane przez Wojskowy Instytut Geograficzny (WIG) oraz mapy historyczne - Karte des Deutschen Reiches opracowane w skali 1: 100 000 przez niemieckie instytucje.
Obrazy te są skalibrowane, zarejestrowane w układzie 1992 i dopasowane do współczesnych map topograficznych w skali 1: 50 000.
Na ich tle możemy wyświetlać różnorodne warstwy wektorowe i dokonywać rozmaitych porównań i analiz historycznych (np. zmiany form użytkowania gruntów, zabudowy, przebiegu dróg, infrastruktury technicznej, granic administracyjnych itp.)
Mapy oferujemy również jako pliki graficzne, zapisane w formacie TIFF, zeskanowane z rozdzielczością 508 dpi.
Dysponujemy kompletnym zbiorem map, który pokrywa cały teren Polski.

Aby zobaczyć przykładowe mapy kliknij poniżej:
Mapa WIG
Mapa z elementami wektorowymi


» Dodano: 2003-05-26
SYSTEM UMOŻLIWIAJĄCY LOKALIZACJĘ OBIEKTÓW W OPARCIU O DANE ADRESOWE ORAZ TERYT (KRAJOWY REJESTR URZĘDOWY PODZIAŁU TERYTORIALNEGO KRAJU)

Przedsiębiorstwo GEPOL posiada obszerną (zwizualizowaną) bazę danych o sieci osadniczej kraju, zawierającą około 48 000 rekordów, zlokalizowaną przestrzennie (w postaci map cyfrowych) na tle jednostek podziału administracyjnego kraju.
Sieć osadnicza Polski

Pozwala ona na uzyskanie informacji o nazwie miejscowości (zgodnej z oficjalnym nazewnictwem stosowanym przez GUS) wraz z określeniem rodzaju jednostki osadniczej.
Fragment sieci osadniczej

Każda z miejscowości znajdujących się w bazie danych posiada przypisany TERYT, który stanowi obowiązujący standard identyfikacji terytorialnej dla organów prowadzących urzędowe rejestry i systemy informacyjne administracji publicznej, a ponadto stosowany jest w wielu innych ewidencjach, rejestrach i systemach odnoszących się do jednostek terytorialnych.
Fragment sieci osadniczej z informacją o terycie

Do każdej z miejscowości przypisana jest informacja o jednostce podziału terytorialnego kraju, w obrębie której się znajduje (województwo, powiat, gmina). Możliwe jest wyróżnienie miejscowości będących siedzibą urzędów administracji krajowej i samorządowej.
Miejscowości-siedziby powiatów

Przedsiębiorstwo GEPOL dysponuje kompletną i aktualną (aktualizacja co kwartał) bazą danych o wszystkich urzędach pocztowych i innych jednostkach posiadających własny pocztowy numer adresowy (PNA), wraz z informacją o kodzie pocztowym i dokładnym adresie.
Urzędy pocztowe

Dla dużych miast informacja o kodach pocztowych przypisana jest do poszczególnych ulic.
Trwają prace przy stworzeniu bazy danych o kodach pocztowych dla wszystkich miejscowości w Polsce.
Urzędy pocztowe - kody pocztowe


» Dodano: 2003-03-05
NARZĘDZIA CAD DLA MAPINFO

Program CADTools został opracowany przez firmę COWI (partnera firmy GEPOL), w celu rozszerzenia możliwości oferowanych przez program MapInfo o narzędzia stosowane w programach typu CAD.

W naszej ofercie znajduje się pakiet 16 narzędzi, które zawierają: Dopasuj długość linii, Dopasuj do przecięcia, Dopasuj dwie linie do przecięcia, Stwórz nowy równoległy obiekt, Przesuń obiekt, Obróć obiekt, Skaluj obiekt, Odbij obiekt, Podziel na linie, Stwórz węzeł, Wygeneruj punkty równo odległe od siebie, Zakreskuj liniami, Zakreskuj powierzchniami, Wypełnianie obiektów symbolami, Utwórz polilinię, Utwórz polilinię w formie łuku.

Dopasuj długość linii
Narzędzie to służy do skracania lub wydłużania obiektów liniowych i łamanych. Narzędzie może być używane na kilku obiektach równocześnie. Za pomocą tego narzędzia można również zmienić styl wyświetlanego obiektu.
Dopasuj do przecięcia
Narzędzie to skraca lub wydłuża obiekty liniowe i łamane tak, aby przystawały one do innej linii, łamanej czy wieloboku. Narzędzie może być używane na kilku obiektach jednocześnie. Jego zaletą jest to, że obiekty dopasowywane i obiekt, do którego linie są dopasowywane mogą pochodzić z różnych warstw.
Dopasuj dwie linie do przecięcia
Narzędzie to wydłuża lub skraca dwa obiekty liniowe lub łamane.
Stwórz nowy równoległy obiekt
Narzędzie tworzy nowy równoległy obiekt. Edytowany obiekt musi być linią, łamaną lub wielobokiem. Przesunięcie może być kilkukrotne. Narzędzie pozwala na zmianę stylu wyświetlania linii lub wieloboków.
Przesuń obiekt
Narzędzie to przesuwa wybrany obiekt o wektor odległości. Przesuwanym obiektem mogą być: punkty, linie, łamane, wieloboki, tekst, prostokąt lub elipsa.
Obróć obiekt
Narzędzie obraca obiekt o zadany wektor. Obracanym obiektem mogą być: punkty, linie, łamane lub wieloboki. Operację tą można wykonywać na kilku obiektach jednocześnie. Możemy zmienić parametry wektora przesunięcia lub zaznaczyć opcję, że obrót ma być wykonany wokół centroidu obiektu. Dodatkowa opcja pozwala na zachowanie oryginalnego obiektu.
Skaluj obiekt
Narzędzie skaluje obiekt zdefiniowany przez punkt i współczynnik skalowania. Skalowanym obiektem mogą być: punkty, linie, łamane, wieloboki, tekst, prostokąt lub elipsa. Możliwe jest wykonywanie tej operacji na kilku obiektach jednocześnie. Możemy zdefiniować współczynnik skalowania, oraz punkt, wokół którego obiekt będzie skalowany. Narzędzie pozwala na wybór punktu skalowania pomiędzy centroidem edytowanego obiektu a dowolnie zdefiniowanym punktem. Możemy również zachować oryginalny obiekt.
Odbij obiekt
Narzędzie to pozwala na utworzenia lustrzanego odbicia obiektu w stosunku do dowolnie zdefiniowanej linii. Operacji tej możemy dokonywać na punktach, liniach, łamanych lub wielokątach.
Podziel na linie
Narzędzie to umożliwia stworzenie nowych obiektów dla każdego segmentu linii oryginalnego obiektu. Edytowane obiekty powinny być łamanymi lub wielokątami. Narzędzie pozwala na wykonywanie tej operacji na kilku obiektach jednocześnie oraz na zmianę stylu wyświetlania nowej linii.
Stwórz węzeł
Narzędzie to pozwala na wygenerowania punktów węzłowych we wszystkich punktach połączeń oryginalnego obiektu. Edytowany obiekt musi być łamaną lub wielobokiem.
Wygeneruj punkty równo odległe od siebie
Narzędzie to pozwala na wygenerowanie punktów wzdłuż obiektu, gdzie liczba punktów lub odległość między nimi musi być określona. Edytowany obiekt musi być linią lub łamaną. Operację tą można wykonywać na kilku obiektach jednocześnie. Narzędzie pozwala na sprecyzowanie liczby punktów (łącznie z punktami końcowymi) lub odległości pomiędzy punktami (istnieje możliwość wyboru opcji zachowania punktu końcowego). Możemy również dokonać wyboru stylu wyświetlania symbolu punktu oraz dokonanie wyboru warstwy, do której nowe obiekty powinny być zapisane.
Zakreskuj liniami
To narzędzie umożliwia zakreskowanie wskazanego obiektu liniami o podanych przez nas parametrach.
Zakreskuj powierzchniami
To narzędzie umożliwia cieniowanie wskazanego obiektu powierzchniami o podanej przez nas skali oraz grubości.
Wypełnianie obiektów symbolami
To narzędzie umożliwia wypełnienie wskazanego obiektu symbolami o podanej przez nas charakterystyce.
Utwórz polilinię w formie łuku
To narzędzie umożliwia tworzenie polilinii przedstawianej jako łuk koła. Polilinia jest tworzona w aktualnie edytowanej warstwie, w określonym stylu linii. Jest to bardzo przydatne narzędzie do tworzenia elementów kołowych, może mieć wiele ciekawych zastosowań.
Utwórz polilinię
To narzędzie umożliwia tworzenie polilinii, która jest tworzona w aktualnie edytowanej warstwie, w określonym stylu linii. Jest to również bardzo przydatne narzędzie do tworzenia polilinii na podstawie szczegółowych parametrów.

Większość operacji można wykonywać na kilku obiektach jednocześnie.

Będąc dotychczas użytkownikiem programu MapInfo i poznawszy jego możliwości, z pewnością znajdą Państwo nowe jego zastosowania. Narzędzia oferują nowe możliwości, które dotychczas były w MapInfo czasochłonne.

Cena: pakiet 16 narzędzi w wersji angielskiej 550 USD (pojedyncza licencja). Wraz z pakietem narzędzi zapewniamy szkolenie z jego obsługi. W razie pytań prosimy o kontakt z naszą firmą.


» Dodano: 2003-02-19
Akredytacja na świadczenie usług w ramach programu "Innowacje i technologie dla rozwoju przedsiębiorstw"

Przedsiębiorstwo „GEPOL” uzyskało akredytację na wykonywanie usług w ramach programu Innowacje i technologie dla rozwoju przedsiębiorstw w następujących dziedzinach:

#&149;ocena technologii stosowanych przez przedsiębiorcę, #&149;przygotowanie do wdrożenia rozwiązań innowacyjnych i nowych technologii, #&149;wdrożenie pozyskanych technologii.

Oznacza to, iż małe i średnie przedsiębiorstwa, które zamierzają wdrożyć nowoczesne technologie z pomocą doradczą i szkoleniową GEPOL będą mogły starać się o dotację z Unii Europejskiej w ramach programu PHARE 2000. W ramach programu "Innowacje i technologie dla rozwoju przedsiębiorstw" GEPOL oferuje pomoc w przygotowanie strategii rozwoju przedsiębiorstwa w oparciu o najnowsze rozwiązania systemów GIS, MapInfo i Oracle, zintegrowane z istniejącymi systemami informatycznymi firmy i strukturą przedsiębiorstwa, nie zapominając o rozwoju zarządzania kapitałem ludzkim
Budżet funduszu przeznaczonego na dotację wynosi 7 mln euro z funduszu Phare oraz 2,33 mln euro z budżetu państwa. Ubiegający się o dotację w trakcie trwania programu może złożyć po jednym wniosku na każdą dziedzinę specjalizacji. Dotacja przyznana firmie na każdy projekt stanowi do 60% kosztów i może wynosić od 1500 do 10.000 EURO.

Wszelkich informacji na temat usług GEPOL w ramach programu "Innowacje i technologie dla rozwoju przedsiębiorstw" uzyskają Państwo pod numerem +48 61 843 04 97, e – mail: gepol@gepol.com.plCreated by Supermedia