Przestrzenne analizy
   strategiczne
 Przestrzenne analizy
   geograficzne
 Hurtownie danych
 Usługi informatyczne
 Sprzęt i oprogramowanie
 Badania ankietowe
 Szkolenia
 Mapy cyfrowe
 Sprzedaż wydawnictw
   Głównego Geodety Kraju
 Analiza map historycznych
 Inne usługi
 Strona główna

  

Handel, Usługi, Przedsiębiorstwa

Każda działalność ma swoje odpowiednie miejsce na rynku. GIS jest narzędziem, które pozwala wszystkim firmom handlowym, usługowym, sieciowym - począwszy od sieci handlowych po restauracje - na podjęcie właściwej decyzji m.in. o tym, jakie działania biznesowe powinny być rozwijane, jakie działania powinny być zmienione, jakie działania powinny zostać zakończone.

Firma Gepol oferuje Państwu przeprowadzenie szeregu analiz umożliwiających podejmowanie tych strategicznych dla firmy decyzji. Poniżej zostały przedstawione przykładowe analizy, które możemy dla Państwa wykonać:

 • Segmentacja portfela produktów,
 • Monitoring wykonania planów na rynku przez poszczególne oddziały,
 • Planowanie rozmieszczenia sieci,
 • Budowanie bazy klientów,
 • Analiza konkurencji,
 • Analiza promocji i mediów,
 • Wskazanie / wybór najkorzystniejszych rynków zbytu,
 • Określenie profilu klienta,
 • Wizualizacja penetracji rynku i podziału rynku po kodzie pocztowym,
 • Wskazanie dotychczasowych klientów (po kodzie pocztowym),
 • Planowanie zapasów.

Do wykonania powyższych analiz wykorzystamy dane zgromadzone w Państwa systemach informatycznych, jak również dane zebrane przez pracowników naszej firmy.

Możecie Państwo również zlecić nam wykonanie aplikacji umożliwiającej przeprowadzanie analiz przez Państwa pracowników. Z naszej strony będą mieli Państwo zapewnioną aktualizację danych potrzebnych do analiz, a nie znajdujących się systemach informatycznych Państwa firmy.Created by Supermedia