Przestrzenne analizy
   strategiczne
 Przestrzenne analizy
   geograficzne
 Hurtownie danych
 Usługi informatyczne
 Sprzęt i oprogramowanie
 Badania ankietowe
 Szkolenia
 Mapy cyfrowe
 Sprzedaż wydawnictw
   Głównego Geodety Kraju
 Analiza map historycznych
 Inne usługi
 Strona główna

  

Banki

Kierownictwo każdego banku zadaje sobie bardzo często pytania: Skąd pochodzą nasi klienci? Gdzie zlokalizować nowe oddziały? Gdzie rozmieścić bankomaty? Czy kampania marketingowa przyniosła pożądane efekty?

Na wszystkie te pytania i na wiele innych uzyskają Państwo odpowiedź zlecając nam wykonanie analiz przestrzennych. Wyniki naszych analiz zostaną zwizualizowane na mapach. Na podstawie wizualizacji kierownictwo dostrzega trendy i wzorce pojawiające się w przestrzeni i może szybko podejmować strategiczne decyzje. Nasze analizy pozwalają w pełni wykorzystać dane posiadane przez firmę, które są gromadzone w jej systemach informatycznych (np. systemach CRM, systemach finansowo-ksiegowych).

Przedstawiamy Państwu przykładowe analizy, których przeprowadzenie mogą Państwo zlecić naszej firmie:

 • Zbadanie obszaru wpływów poszczególnych oddziałów,
 • Analiza wyników oddziału i ich porównanie,
 • Analiza sprzedaży poszczególnych produktów,
 • Nowe potencjalne obszary działania / potencjalne rynki,
 • Wskazanie miejsc dla nowych oddziałów / bankomatów,
 • Analiza rezultatów działań marketingowych i reklamowych,
 • Gdzie należy ruszyć z reklamą i z jakim produktem,
 • Analiza zadowolenia klientów,
 • Analiza konkurencji,
 • Porównanie oddziałów,
 • Rozkład klientów,
 • Analiza planów klientów.

Na życzenie klienta możemy również przygotować specjalne narzędzia umożliwiające przeprowadzanie takich analiz w dowolnym momencie przez pracowników banku w siedzibie banku.
Zapewniamy również aktualizację danych potrzebnych do analiz, a nie znajdujących się w systemach informatycznych.Created by Supermedia