Przestrzenne analizy
   strategiczne
 Przestrzenne analizy
   geograficzne
 Hurtownie danych
 Usługi informatyczne
 Sprzęt i oprogramowanie
 Badania ankietowe
 Szkolenia
 Mapy cyfrowe
 Sprzedaż wydawnictw
   Głównego Geodety Kraju
 Analiza map historycznych
 Inne usługi
 Strona główna

  

Auto dzielenie

Auto dzielenie jest autorskim programem naszej firmy pozwalającym na wycinanie z określonego zbioru warstw numerycznych informacji dla wskazanego przez użytkownika obszaru. Możemy na przykład z mapy numerycznej dla całego woj. wyciąć pojedynczą gminę. Uzyskany w ten sposób zbiór warstw zawierać będzie tylko informacje dotyczące tej gminy.

Wycinanie przebiega na podstawie dowolnego obiektu powierzchniowego dzięki temu można wycinać nie tylko pojedynczą gmina, a także grupę gmin, powiaty lub dowolną narysowaną przez użytkownika powierzchnię. Prowadzone przez pracowników naszej firmy szkolenia obejmują naukę wycinania zbiorów warstw numerycznych z różnych obszarów.

Zapraszamy do wzięcia udziału w naszym szkoleniu.Created by Supermedia