Przestrzenne analizy
   strategiczne
 Przestrzenne analizy
   geograficzne
 Hurtownie danych
 Usługi informatyczne
 Sprzęt i oprogramowanie
 Badania ankietowe
 Szkolenia
 Mapy cyfrowe
 Sprzedaż wydawnictw
   Głównego Geodety Kraju
 Analiza map historycznych
 Inne usługi
 Strona główna

  

Generator Matrycy Wydruków

Firma Gepol opracowała autorskie narzędzie pod nazwą Generator Matrycy Wydruków (w skrócie GMW) - program dostarcza użytkownikowi mechanizmy usprawniające proces przygotowywania wydruków materiałów (zasobów) zgromadzonych w ramach mapy sozologicznej i mapy hydrograficznej.

Pracownicy naszej firmy prowadzą szkolenia z obsługi tego narzędzia, a w tym:

  • możliwość generowania ramki (zgodnej ze wzorem dla układu 1942) wraz z opisami, dla dowolnie wskazanego fragmentu mapy;
  • możliwość dodania legendy (dostępna legenda do mapy sozologicznej i do mapy hydrograficznej);
  • możliwość dodania schematycznego podziału administracyjnego;
  • możliwość umieszczania na matrycy klauzul z możliwością ich modyfikowania. Można również definiować własny zestaw wzorów klauzul;
  • mechanizm automatycznego otwierania obrazu cyfrowego.

Serdecznie zapraszamy do skorzystania ze szkolenia.Created by Supermedia