Przestrzenne analizy
   strategiczne
 Przestrzenne analizy
   geograficzne
 Hurtownie danych
 Usługi informatyczne
 Sprzęt i oprogramowanie
 Badania ankietowe
 Szkolenia
 Mapy cyfrowe
 Sprzedaż wydawnictw
   Głównego Geodety Kraju
 Analiza map historycznych
 Inne usługi
 Strona główna

  

Numeryczny Model Terenu

Numeryczny Model Terenu - NMT (ang. Digital Terrain Model - DTM) jest zbiorem danych przestrzennych uporządkowanych w trzech wymiarach.

Najczęściej pojęcie DTM odnosi się do trójwymiarowego modelu ukształtowania rzeźby terenu. Nasza firma przygotowuje Numeryczne Modele Terenu w oparciu o metodę kartograficzną, bazując na mapach dwuwymiarowych.

Poniżej zostały przedstawione przykłady prezentujące wygenerowane modele rzeźby terenu.Created by Supermedia