Kim jesteśmy?
 Nasza historia
 Nasze osiągnięcia
 Nasi klienci
 Strona główna

  

Nasi klienci

Do grona naszych klientów należą:

 • Ministerstwo Infrastruktury - Główny Urząd Geodezji i Kartografii w Warszawie, Departament Geodezji i Systemów Informacji Geograficznej,
 • Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Wydział Geodezji i Kartografii,
 • Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, Biuro Geodety Województwa,
 • Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego,
 • Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego,
 • Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego,
 • Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego,
 • Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Departament Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami,
 • Lubuski Urząd Wojewódzki,
 • Starostwo Powiatowe w Wołowie,
 • Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego,
 • Biuro Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie,
 • Akademia Ekonomiczna w Poznaniu,
 • Uniwersytet Wrocławski - Instytut Geograficzny,
 • Uniwersytet Jagielloński,
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach,
 • Państwowy Instytut Geologiczny w Warszawie,
 • Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach,
 • Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Poznaniu,
 • Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu,
 • Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej,
 • Związek Miast Polskich.


Created by Supermedia