Przestrzenne analizy
   strategiczne
 Przestrzenne analizy
   geograficzne
 Hurtownie danych
 Usługi informatyczne
 Sprzęt i oprogramowanie
 Badania ankietowe
 Szkolenia
 Mapy cyfrowe
 Sprzedaż wydawnictw
   Głównego Geodety Kraju
 Analiza map historycznych
 Inne usługi
 Strona główna

  

Budowa Systemów Informacji Miejskiej

Podstawowym elementem struktury współczesnego miasta jest informacja. Poprzez rzetelne i jasne opisanie struktury miejskiej staje się ona dostępna, czytelna, przyjazna i otwarta zarówno dla mieszkańców, jak i gości.

Oferujemy budowę Systemu Informacji Miejskiej opartego o platformę GIS, który integruje dane przestrzenne, co pozwala na lokalizowanie obiektów, jak i zachodzących w przestrzeni zjawisk. Jest to ważne szczególnie na terenach aglomeracji miejskiej, o zagęszczonej strukturze, gdzie bardzo wiele różnych zjawisk zachodzi na tym samym obszarze bądź w bezpośrednim sąsiedztwie, co rodzi liczne konflikty i utrudnia prawidłowe funkcjonowanie organizmu miejskiego.

Dzięki proponowanym rozwiązaniom system posiadać będzie następującą funkcjonalność:

 • możliwość prowadzenia bieżącej aktualizacji siatki odniesień, na podstawie której będzie można planować konieczne zmiany w infrastrukturze,
 • możliwość łatwej rozbudowy o kolejne elementy, których pojawienie się ma kluczowe znaczenie dla bieżącego zarządzania infrastrukturą
 • możliwość okresowego ewidencjonowania stanu zniszczenia (dewastacji) poszczególnych elementów infrastruktury,
 • możliwość wykorzystania zgromadzonych w systemie informacji jako podstawy do wprowadzenia interaktywnych elementów infrastruktury informacyjnej (np. terminale internetowe/kioski internetowe).

Oferowany przez nas System Informacji Miejskiej będzie oparty o mapę numeryczną o następującej strukturze warstw:

 • grupa warstw "instytucje i urzędy",
 • grupa warstw "służba publiczna",
 • grupa warstw "zabytki, kultura, sztuka",
 • grupa warstw "nauka i edukacja",
 • grupa warstw "turystyka",
 • grupa warstw "sport i rekreacja",
 • grupa warstw "noclegi",
 • grupa warstw "gastronomia",
 • grupa warstw "kościoły i cmentarze",
 • grupa warstw "medycyna i pomoc medyczna",
 • grupa warstw "bankowość i finanse",
 • grupa warstw "telekomunikacja, poczta",
 • grupa warstw "komunikacja",
 • grupa warstw "infrastruktura informacyjna",
 • grupa warstw "obiekty reklamowe".

Każda warstwa zawierać będzie obiekty wektorowe z określonego zakresu tematycznego, oraz będzie posiadała część opisową - bazę danych o określonej strukturze. Bazy danych połączone z poszczególnymi obiektami wektorowymi będą charakteryzować je pod względem ilościowym i jakościowym. Mapa numeryczna będzie pozwalała lokalizować elementy poszczególnych poziomów informacji.

System Informacji Miejskiej, którego budowę oferujemy, zapewni bieżący dostęp do informacji i ich stałą aktualizację. Pozwoli na dogłębne i całościowe przeanalizowanie stanu infrastruktury miejskiej, lokalizację konfliktów i obszarów newralgicznych, wesprze proces podejmowania decyzji o lokalizacji nowych inwestycji jak i usprawni bieżące zarządzanie organizmem miejskim.Created by Supermedia