GIS - ŹRÓDŁO WIEDZY

  • Produkty i usługi

    Visual Pollution - Analizy GIS w zanieczyszczeniu reklamami

    Usuwamy chaos reklamowy z przestrzeni miejskiej! Pomagamy rozwiązać problem Visual Pollution, czyli zanieczyszczenia przestrzeni publicznej w celu zwiększenia atrakcyjnoœci polskich miast oraz planowania kampanii reklamowych, aby były skuteczne i usytuowane w najodpowiedniejszych lokalizacjach. Zyskaj większy zasięg, przy zachowaniu estetyki miasta - bądŸ odpowiedzialnym i nowoczesnym reklamodawcą!


    Visual Pollution - Analizy GIS w zanieczyszczeniu reklamami. from Gepol Sp. z o. o.