GIS - ŹRÓDŁO WIEDZY

 • O nas

  Przedsiębiorstwo GEPOL Sp. z o.o. istnieje od 1990 roku jako firma informatyczno-kartograficzna oraz doradztwo personalne.

  Wizja: Gepol to firma zajmująca się informacją, bazująca na solidnych fundamentach nauki oraz wykorzystującą wiedzę w zarządzaniu.

  Misja: W oparciu o wieloletnie doświadczenia we współpracy nauki i biznesu, dostarcza wysokiej jakości rozwiązania GIS i zarządzania dla sektora publicznego i przedsiębiorstw.


  GEPOL jest certyfikowaną Akademią Edukacyjną - Certyfikat VCC


  Baza danych przestrzennych kodów pocztowych

  Oferujemy bazę danych przestrzennych kodów pocztowych, zawierającą podział całego kraju na obszary o jednolitym kodzie pocztowym. Mapa zawiera aktualne kody pocztowe. Jest udostępniana w postaci wektorowej w dowolnym formacie GIS lub Tableau. Może być idealnym rozwiązaniem do przypisania danych identyfikowanych przez kody pocztowe do innego rodzaju obszarów np. gmin, obwodów spisowych itp. Szczegółowych informacji udzielamy drogą mailową: gepol@gepol.com.pl lub telefoniczną (+48 61 843 04 97).
  Zapraszamy na szkolenia z wykorzystania tych baz.

  Pobierz formularz zamówienia promocyjnego


  Nasza firma zajmuje się:

  • tworzeniem i wdrażaniem systemów i narzędzi do analiz przestrzennych
  • budową tematycznych baz danych przestrzennych i tworzeniem map cyfrowych
  • tworzeniem aplikacji do zarządzania danymi w MapBasic, Java, C++ i VisualBasic, Python
  • szkoleniami z zakresu GIS, fotogrametrii, kartografii, kodów pocztowych, obsługi oprogramowania GIS m.in. QGIS, MapInfo i ArcGIS
  • przeprowadzaniem badań ankietowych i inwentaryzacyjnych
  • analizami geomarketingowymi
  • tworzeniem opracowań ekofizjograficznych
  • audytami krajobrazowymi
  • analizami GIS dot. zanieczyszczenia reklamami

  Usługi wykorzystania bezzałogowych statków powietrznych (UAV/BSP)

  • ortofotomapy i modele rzeźby terenu
  • panoramy 360, fotoplany, zdjęcia i filmy do prezentacji nieruchomości i innych obiektów z dronów
  • pomiary powierzchni np. areałów i objętości mas ziemnych, składowisk, hałd itp.

  Oferujemy także:

  • dostęp do danych online - WebGIS, mapy internetowe, geoportale
  • budowę hurtowni danych na potrzeby informacji gospodarczej firm - Business Intelligence
  • doradztwo oraz szkolenia z zakresu budowania efektywnych zespołów i zarządzania pracownikami
  • wdrożenia procedur zarządzania zasobami ludzkimi
  • sprzedaż produktów MapInfo, ArcGIS

  Do tej pory uczestniczyliśmy w konkursach organizowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, takich jak:

  • GEKON
  • INNOTECH
  • BIOSTRATEG

  Projekty i wdrożenia

  • Baza danych przestrzennych kodów pocztowych
  • Baza danych przestrzennych kodów pocztowych
  • Cerytfikat VCC - Akademia Edukacyjna
  • wod-kan GIS
  • enviDMS - arkusze 50k
  • Biostrateg
  • Innotech
  • Gekon
  • wdrozenia
  • wod-kan GIS
  • wdrozenia
  • wdrozenia
  • wdrozenia
  • wdrozenia
  • wdrozenia
  • wdrozenia
  • Cerytfikat VCC - Akademia Edukacyjna
  • wdrozenia
  • wdrozenia
  • wdrozenia
  • wdrozenia
  • wdrozenia
  • wdrozenia
  • wdrozenia
  • wdrozenia
  • wdrozenia
  • wdrozenia
  • wdrozenia
  • wdrozenia
  • pic20
  • pic21
  • pic23
  • pic24
  • pic25
  • wdrozenia
  • wdrozenia
  • wdrozenia
  • wdrozenia

  Horyzonty 2020

  To unijny program wspierania badań i innowacji. Pora zabrać się do pracy - mówiła w Brukseli Máire Geoghegan-Quinn, europejska komisarz ds. badań, innowacji i nauki. - Finansowanie w ramach programu Horyzont 2020 ma kluczowe znaczenie dla przyszłości badań i innowacji w Europie. Przyczyni się do wzrostu gospodarczego i zatrudnienia oraz poprawy jakości życia. Program został tak pomyślany, aby przyniósł konkretne wyniki.


  Program Horyzont 2020 określa trzy główne filary:

  • Doskonałość w nauce (Excellence in science)
   • Światowej klasy nauka jest podstawą technologii jutra, zatrudnienia i dobrobytu
   • Europa musi się rozwijać, przyciągać i zatrzymywać utalentowanych naukowców
   • Naukowcy potrzebują dostępu do najlepszych infrastruktur badawczych
  • Wiodąca rola w przemyśle (Industrial leadership)
   • Europa potrzebuje więcej i bardziej innowacyjnych MŚP
   • Strategiczne inwestycje w kluczowe technologie wspierające innowacje w istniejących i powstających sektorach
   • Europa powinna móc przyciągać więcej prywatnych inwestycji w badania i innowacje
  • Wyzwania społeczne (Societal challanges)
   • Cele polityk unijnych (klimat, środowisko, energia, transport etc.) nie mogą być osiągnięte bez innowacji
   • Przełomowe rozwiązania powstają w interdyscyplinarnych działaniach i środowiskach, również w obszarze nauk humanistycznych
   • Obiecujące rozwiązania muszą być sprawdzane, demonstrowane i stosowane na dużą skalę

  Referencje

  Przedstawiamy opinie naszych klientów:

  ref-1

  List referencyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego

  ref-2

  List referencyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

  ref-3

  List referencyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego

  ref-4

  Opinia Starostwa Powiatowego w Kościerzynie

  ref-5

  List referencyjny Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

  ref-6

  List referencyjny Urzędu Statystycznego w Poznaniu

  ref-7

  List referencyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

  ref-8

  List referencyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego

  ref-9

  List referencyjny Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii

  ref-10

  List referencyjny Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach

  ref-11

  List referencyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego

  ref-12

  List referencyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego

  Najwyższa jakość naszych usług została potwierdzona 11 grudnia 2002 roku certyfikatem jakości ISO 9001:2000, przyznanym przez międzynarodową placówkę certyfikacyjną TÜV CERT TÜV Rheinland InternCert Kft.
  Uzyskanie certyfikatu oznacza, że GEPOL wdrożył sprawdzony przez niezależną jednostkę System Zarządzania Jakością w zakresie projektowania i wykonawstwa Systemów GIS, kartografii, baz danych, programów, doradztwa personalnego, w tym szkolenia, rekrutacje, strategie personalne. System Zarządzania Jakością w naszej firmie pozwala osiągnąć sukces naszej firmie, a jednocześnie umacnia pozycję rynkową przedsiębiorstwa.

  Osiągnięcia

  Dotychczasowe prace naszej firmy zostały docenione przez Ministerstwa:

  • w roku 1996 Minister Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa przyznał nam nagrodę za wybitne osiągnięcia twórcze w dziedzinie geodezji i kartografii. Była to nagroda za Wytyczne Techniczne K-3.6 dotyczące cyfrowej technologii Mapy Sozologicznej Polski w skali 1:50 000
  • w roku 1999 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji przyznał nam nagrodę za wybitne osiągnięcia twórcze w dziedzinie geodezji i kartografii. Była to nagroda za opracowanie Wytyczne Techniczne K-3.4 dotyczące cyfrowej technologii Mapy Hydrograficznej Polski w skali 1:50 000


  oraz instytucje finansowe:

  • w październiku 2002 r. otrzymaliśmy wyróżnienie Banku Ochrony Środowiska S.A. - Klon 2002 za wybitne dokonania gospodarcze i ekologiczne osiągnięte we współpracy z Bankiem Ochrony Środowiska S.A.

  1 1

  Doradztwo personalne

  Usługi doradcze i szkoleniowe w zakresie budowania efektywnych zespołów

  • są przeznaczone dla kadry zarządzającej i średniej kadry menedżerskiej
  • obejmują zagadnienia związane ze zwiększaniem zaangażowania i motywacji pracowników
  • sprzyjają zwiększaniu osobistych kompetencji menedżerów, w tym radzenia sobie ze stresem
  • pozwalają rozwiązywać konkretne problemy mające wpływ na efektywność zespołu oraz jakość współpracy pomiędzy zespołami

  Wdrożenia procedur zarządzania zasobami ludzkimi obejmują m.in.

  • systemy ocen okresowych
  • monitorowanie poziomu satysfakcji pracowników

  Klienci

  • Główny Urząd Geodezji i Kartografii w Warszawie
  • Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Wydział Geodezji i Kartografii
  • Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, Biuro Geodety Województwa
  • Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
  • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
  • Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
  • Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
  • Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
  • Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
  • Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego
  • Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
  • Departament Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami
  • Lubuski Urząd Wojewódzki
  • Starostwo Powiatowe w Wołowie
  • Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego
  • Biuro Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
  • Uniwersytet Wrocławski - Instytut Geograficzny
  • Uniwersytet Jagielloński
  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Uniwersytet Śląski w Katowicach
  • Państwowy Instytut Geologiczny w Warszawie
  • Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach
  • Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
  • Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu
  • Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej
  • Związek Miast Polskich
  • MPK Łódź
  • OPGK Olsztyn
  • Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

  Informacje o Fundacji VCC

  Podstawowe założenia systemu VCC

  • Jednym z najważniejszych elementów europejskiej polityki edukacyjnej na najbliższe lata jest wdrożenie we wszystkich krajach członkowskich strategii uczenia się przez całe życie (Lifelong Learning), wypracowanie jednolitych narzędzi do porównywania kwalifikacji oraz położenie nacisku na formalne, pozaformalne i nieformalne kształcenie zawodowe.
  • Vocational Competence Certificate (VCC) to system kształcenia i certyfikacji kwalifikacji zawodowych. Pozostaje w zgodzie z krajowymi i europejskimi standardami i wytycznymi w zakresie kształcenia zawodowego i potwierdzania kwalifikacji, w szczególności z Europejskimi Ramami Kwalifikacji, inicjatywą Unii Europejskiej Nowe umiejętności w nowych miejscach pracy (zakładając dostęp Europejczyków do kształcenia zawodowego przez całe życie) oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach.
  • W zakresie certyfikacji standard VCC umożliwia przygotowanie do wykonywania nowego zawodu - New Competences, jak również uzupełnienie, podwyższenie i zaktualizowanie posiadanych kwalifikacji zawodowych do potrzeb zmieniającego się rynku pracy - Select Competences.
  • Innowacyjność VCC przejawia się w uwzględnieniu w procesie certyfikacji nie tylko wiedzy teoretycznej, ale również praktycznych umiejętności zawodowych, branżowego języka obcego, kompetencji informatycznych, personalnych i społecznych.
  • Szczegółowe informacje znajdują się pod linkiem


  Dane teleadresowe

  Certyfiakt VCC
  utf8_encode(string $string): string