GIS - ŹRÓDŁO WIEDZY

 • Szkolenia i warsztaty  Oferta szkoleń:

  • QGIS

  • Szkolenia dostęne w BUR
   • Kurs GIS przygotowujący do egzaminu ECDL EPP GIS

   • Szkolenie uczestników z umiejętnoœci praktycznego wykorzystania oprogramowania Autodesk zgodnie z technologią BIM

   • Wirtualny spacer po obiekcie (Unity 3D)

   • Szkolenie VBA Visual Basic for Applications w Excelu podstawowym

   • Rolnictwo - wykorzystanie dronów w pozyskiwaniu informacji,rolnictwo precyzyjne

   • Wykonanie Map Tematycznych Hydrograficznej, Sozologicznej, Geomorfologicznej Topograficznej w oparciu o program QGIS

   • Kurs dla analityków i pracowników działów marketingu Zaawansowane metody wizualizacji danych przestrzennych

   • Podstawy R szkolenia dla analityków

   • Analizy geomarketingowe

   • SAGA GIS nauka korzystania z programu

   • TRENING ANTYSTRESOWY Z WYKORZYSTANIEM BIOFEEDBACK’U HRV

   • Zarządzanie sobą w czasie i organizacja pracy


   • MapInfo - poziom podstawowy
    Liczba miejsc: 8
    Plan szkolenia | UMÓW SZKOLENIE

   • SAGA GIS - poziom podstawowy
    Przygotowywane na zamówienie; liczba miejsc: 4
    Plan szkolenia | UMÓW SZKOLENIE

   • Fotogrametria z użyciem bezzałogowych statków powietrznych (UAV)
    Przygotowywane na zamówienie; liczba miejsc: 4
    Plan szkolenia | UMÓW SZKOLENIE

   • ArcGIS - poziom podstawowy
    Przygotowywane na zamówienie; liczba miejsc: 8
    Plan szkolenia | UMÓW SZKOLENIE


    Szkolenia prowadzone są przez wykwalifikowanych trenerów, posiadających doświadczenia w praktycznym wykorzystaniu systemów GIS. Zakres szkoleń jest uzgadniany na życzenie klienta. Zapewniamy indywidualne podejście do każdej osoby szkolonej. Każdy uczestnik otrzyma certyfikat poświadczający udział w kursie. Szkolenia mogą odbywać się w naszej siedzibie w Poznaniu lub w umówionym z klientem miejscu. Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty. Jeden dzień szkolenia to 8 godzin lekcyjnych. W celu uzyskania szczegółowych informacji lub uzgodnienia zmiany terminu zachęcamy do kontaktu mailowego:gepol@gepol.com.pl lub telefonicznego: +48 61 843 04 97.
    *ceny pozostałych szkoleń podawane po kontakcie mailowym   Dofinansowanie na szkolenia

   • Nasza firma znajduje się w Bazie Usług Rozwojowych w ramach projektu PODMIOTOWY SYSTEM FINANSOWANIA USŁUG ROZWOJOWYCH
   • Celem projektu jest podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez dostosowanie kompetencji i kwalifikacji pracowników. Przedsiębiorcy ubiegający się o wsparcie obligatoryjnie muszą korzystać ze zbioru ofert usług rozwojowych.
   • Osoby zainteresowane refundacją części wydatków na wybraną w BUR usługę rozwojową muszą złożyć do właściwego operatora (dla subregionu poznańskiego – WARP Sp. z o. o.) dokumenty rekrutacyjne w naborach, ogłaszanych od marca 2017 r.
   • Po akceptacji dokumentów rekrutacyjnych z danym przedsiębiorstwem zawierana będzie umowa z promesą na refundację kosztów usługi rozwojowej.
   • Szkolenia GEPOLU w BUR   Inne polecane szkolenia i warsztaty:


   Szkolenia z programów GIS:

   • Podstawy GIS (QGIS, MapInfo, ArcGIS)
   • GIS dla średniozaawansowanych (QGIS, MapInfo, ArcGIS)
   • Analizy przestrzenne (QGIS, MapInfo, ArcGIS)
   • Zaawansowane metody geowizualizacji (QGIS, MapInfo, ArcGIS)


   Fotogrametria z użyciem bezzałogowych statków powietrznych (UAV/BSP)

   • Szkolenie skierowane jest do osób chcących tworzyć ortofotomapy oraz cyfrowe modele powierzchni terenu (DSM) przy pomocy BSP. Uczestnicy posiądą wiedzę i umiejętności z zakresu prawidłowego wykonywania nalotów fotogrametrycznych oraz procesu przetwarzania pozyskanych danych do postaci produktu końcowego.
   • Szkolenie występuje w wariancie podstawowym oraz rozszerzonym. Udział w nich mogą brać zarówno osoby posiadające świadectwo kwalifikacji operatora (UAVO), jak i te nie mające wcześniejszej styczności z BSP.
   • Szkolenie realizowane jest we współpracy z firmą


   Szkolenia z wykorzystania baz danych:

   • BDOT10k
   • BDOO
   • Mapy Hydrograficzne
   • Mapy Sozologiczne
   • PRG, PRNG, NMT
   • i innymi


   Szkolenia dla:

   • przyrodników, ekologów i leśników
   • archeologów
   • logistyków
   • administracji publicznej
   • i innych


   Skorzystaj z refundowanych szkoleń z Bazy Usług Rozwojowych

   • Przedsiębiorstwa zainteresowane refundacją części wydatków na wybrane w Bazie Usług Rozwojowych szkolenie muszą złożyć u operatora (dla subregionu poznańskiego jest to WARP Sp. z o.o.) dokumenty rekrutacyjne w ogłaszanych naborach. Planowo nabór powinien rozpocząć się w marcu br. Po akceptacji dokumentów rekrutacyjnych z danym przedsiębiorstwem zawierana będzie umowa z promesą na refundację usług. Z Podmiotowego Systemu Finansowania mogą skorzystać wyłącznie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz ich pracownicy. Pracownicy, którzy planują skorzystać z usługi rozwojowej muszą być skierowani przez swojego pracodawcę.
   • Warunki konieczne dofinansowania usługi rozwojowej (łącznie):
    -zgłoszenie na usługę rozwojową zostało zrealizowane za pośrednictwem BUR
    -wydatek został rzeczywiście poniesiony na zakup usługi rozwojowej
    -wydatek został prawidłowo udokumentowany
    -usługa rozwojowa została zrealizowana zgodnie z założeniami tj. zgodnie z programem, formą, na warunkach i w wymiarze czasowym określonym w Karcie Usługi
    -usługa zakończyła się wypełnieniem ankiety oceniającej usługi rozwojowe zgodnie z Systemem Oceny Usług Rozwojowych
   • Maksymalne dofinansowanie na przedsiębiorstwo: 100 000,00 zł
    Maksymalne dofinansowanie udziału 1 pracownika w 1 usłudze: 5 000,00 zł
    Sposób dystrybucji dofinansowania: refundacja poniesionych wydatków z promesą
   • Poziom dofinansowania ze względu na wielkość przedsiębiorstwa:
    mikroprzedsiębiorstwa - 80%
    małe przedsiębiorstwa - 70%
    średnie przedsiębiorstwa - 50%   Skorzystaj z dofinansowania nawet do 100% na szkolenia z Krajowego Funduszu Szkoleniowego!

   • O środki z KFS może ubiegać się każdy pracodawca dla siebie i swoich pracowników. Więcej informacji oraz wniosek do wypełnienia znajdziesz na lokalnej stronie urzędu pracy, a ogólne warunki dostępne są na oficjalnej stronie ministerstwa:
    https://www.mpips.gov.pl/praca/fundusz-pracy/rok-2016/

  utf8_encode(string $string): string