GIS - ŹRÓDŁO WIEDZY

 • Szkolenia i warsztaty  Oferta szkoleń:


   Szkolenia prowadzone są przez wykwalifikowanych trenerów, posiadających doświadczenia w praktycznym wykorzystaniu systemów GIS. Zakres szkoleń jest uzgadniany na życzenie klienta. Zapewniamy indywidualne podejście do każdej osoby szkolonej. Każdy uczestnik otrzyma certyfikat poświadczający udział w kursie. Szkolenia mogą odbywać się w naszej siedzibie w Poznaniu lub w umówionym z klientem miejscu. Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty. Jeden dzień szkolenia to 8 godzin lekcyjnych. W celu uzyskania szczegółowych informacji lub uzgodnienia zmiany terminu zachęcamy do kontaktu mailowego:gepol@gepol.com.pl lub telefonicznego: +48 61 843 04 97.
   *ceny pozostałych szkoleń podawane po kontakcie mailowym  Dofinansowanie na szkolenia

  • Nasza firma znajduje się w Bazie Usług Rozwojowych w ramach projektu PODMIOTOWY SYSTEM FINANSOWANIA USŁUG ROZWOJOWYCH
  • Celem projektu jest podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez dostosowanie kompetencji i kwalifikacji pracowników. Przedsiębiorcy ubiegający się o wsparcie obligatoryjnie muszą korzystać ze zbioru ofert usług rozwojowych.
  • Osoby zainteresowane refundacją części wydatków na wybraną w BUR usługę rozwojową muszą złożyć do właściwego operatora (dla subregionu poznańskiego – WARP Sp. z o. o.) dokumenty rekrutacyjne w naborach, ogłaszanych od marca 2017 r.
  • Po akceptacji dokumentów rekrutacyjnych z danym przedsiębiorstwem zawierana będzie umowa z promesą na refundację kosztów usługi rozwojowej.
  • Szkolenia GEPOLU w BUR  Inne polecane szkolenia i warsztaty:


  Szkolenia z programów GIS:

  • Podstawy GIS (QGIS, MapInfo, ArcGIS)
  • GIS dla średniozaawansowanych (QGIS, MapInfo, ArcGIS)
  • Analizy przestrzenne (QGIS, MapInfo, ArcGIS)
  • Zaawansowane metody geowizualizacji (QGIS, MapInfo, ArcGIS)


  Fotogrametria z użyciem bezzałogowych statków powietrznych (UAV/BSP)

  • Szkolenie skierowane jest do osób chcących tworzyć ortofotomapy oraz cyfrowe modele powierzchni terenu (DSM) przy pomocy BSP. Uczestnicy posiądą wiedzę i umiejętności z zakresu prawidłowego wykonywania nalotów fotogrametrycznych oraz procesu przetwarzania pozyskanych danych do postaci produktu końcowego.
  • Szkolenie występuje w wariancie podstawowym oraz rozszerzonym. Udział w nich mogą brać zarówno osoby posiadające świadectwo kwalifikacji operatora (UAVO), jak i te nie mające wcześniejszej styczności z BSP.
  • Szkolenie realizowane jest we współpracy z firmą


  Szkolenia z wykorzystania baz danych:

  • BDOT10k
  • BDOO
  • Mapy Hydrograficzne
  • Mapy Sozologiczne
  • PRG, PRNG, NMT
  • i innymi


  Szkolenia dla:

  • przyrodników, ekologów i leśników
  • archeologów
  • logistyków
  • administracji publicznej
  • i innych


  Skorzystaj z refundowanych szkoleń z Bazy Usług Rozwojowych

  • Przedsiębiorstwa zainteresowane refundacją części wydatków na wybrane w Bazie Usług Rozwojowych szkolenie muszą złożyć u operatora (dla subregionu poznańskiego jest to WARP Sp. z o.o.) dokumenty rekrutacyjne w ogłaszanych naborach. Planowo nabór powinien rozpocząć się w marcu br. Po akceptacji dokumentów rekrutacyjnych z danym przedsiębiorstwem zawierana będzie umowa z promesą na refundację usług. Z Podmiotowego Systemu Finansowania mogą skorzystać wyłącznie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz ich pracownicy. Pracownicy, którzy planują skorzystać z usługi rozwojowej muszą być skierowani przez swojego pracodawcę.
  • Warunki konieczne dofinansowania usługi rozwojowej (łącznie):
   -zgłoszenie na usługę rozwojową zostało zrealizowane za pośrednictwem BUR
   -wydatek został rzeczywiście poniesiony na zakup usługi rozwojowej
   -wydatek został prawidłowo udokumentowany
   -usługa rozwojowa została zrealizowana zgodnie z założeniami tj. zgodnie z programem, formą, na warunkach i w wymiarze czasowym określonym w Karcie Usługi
   -usługa zakończyła się wypełnieniem ankiety oceniającej usługi rozwojowe zgodnie z Systemem Oceny Usług Rozwojowych
  • Maksymalne dofinansowanie na przedsiębiorstwo: 100 000,00 zł
   Maksymalne dofinansowanie udziału 1 pracownika w 1 usłudze: 5 000,00 zł
   Sposób dystrybucji dofinansowania: refundacja poniesionych wydatków z promesą
  • Poziom dofinansowania ze względu na wielkość przedsiębiorstwa:
   mikroprzedsiębiorstwa - 80%
   małe przedsiębiorstwa - 70%
   średnie przedsiębiorstwa - 50%  Skorzystaj z dofinansowania nawet do 100% na szkolenia z Krajowego Funduszu Szkoleniowego!

  • O środki z KFS może ubiegać się każdy pracodawca dla siebie i swoich pracowników. Więcej informacji oraz wniosek do wypełnienia znajdziesz na lokalnej stronie urzędu pracy, a ogólne warunki dostępne są na oficjalnej stronie ministerstwa:
   https://www.mpips.gov.pl/praca/fundusz-pracy/rok-2016/